Sommerphilharmonie 2017 – Dank und Rückblick

Herzlich bedanken möchten wir uns bei unseren Förderern und Sponsoren, aber auch bei allen Teilnehmern, dem Mentorenteam und dem Publikum in Chemnitz und Chomutov, die die „Europäische Sommerphilharmonie und –Chor 2017“ im Zusammenwirken und gemeinsamen Erleben erst möglich gemacht haben.
Wir blicken zurück auf fünf ereignisreiche Probentage im Chemnitzer Küchwald, das Lichterlabyrinth und zwei stimmungsvolle Konzerte an der Küchwaldbühne und im Letní kino Chomutov unter der Leitung von Örs Balogh und Luboš Hána (Chor). Dank auch an den Solisten Michal Horsák (Zymbal) und an Jiří Holubec für seine Komposition „Kleine Sommerkantate in G-Dur“, deren Uraufführung wir in der vergangenen Woche erleben konnten.
Bis zum nächsten Jahr!

Letní filharmonie 2017 – poděkování a ohlédnutí

Chtěli bychom srdečně poděkovat našim podporovatelům a sponzorům, ale také všem  účastníkům, týmu mentorů a publiku v Chemnitz a Chomutově, kteří spoluprací a společným zážitkem „Evropskou letní filharmonii a sbor 2017“ umožnili.

Ohlížíme se za pěti dny zkoušek a zážitků v parku Küchwald v Chemnitz, na světelný labyrint a dva melodické koncerty na pódiu v Küchwald a v Letním kině v Chomutově pod vedením Örse Balogha a Luboše Hány (sbor). Děkujeme také sólistovi Michalu Horsákovi (cimbál) a Jiřímu Holubcovi za jeho kompozici „Malá letní kantáta v G-Dur“, jejíž premiéru jsme v minulém týdnu mohli zažít.

Na viděnou v příštím roce!

Fotos: Wolfgang Schmidt

Die Europäische Sommerphilharmonie und –Chor ist Teil des Projektes Viva la musica – Kultur in den Partnerstädten Chemnitz – Ústí nad Labem und deren Regionen gefördert von der Europäischen Union, Europäischer Fonds für regionale Entwicklung, im Kooperationsprogramm Freistaat Sachsen – Tschechische Republik 2014-2020.

Evropská letní filharmonie a letní sbor probíhá v rámci projektu Viva la musica – kultura v partnerských městech Chemnitz – Ústí nad Labem a okolí podpořený z Evropské unie, Evropský fond pro regionální rozvoj v kooperačním programu Svobodný stát Sasko – Česká republika 2014-2020.