Viva la musica – Kultur in den Partnerstädten Chemnitz – Ústí nad Labem und deren Regionen

Viva la musica – Kultur in den Partnerstädten Chemnitz – Ústí nad Labem und deren Regionen Viva la musica – Kultur in den Partnerstädten Chemnitz – Ústí nad Labem und deren Regionen

SAB Emblem_Europaeische_Union_mit_Verweis_Fonds_Farbe

LOGO_UJEP_CZ_CMYK

 

ist der Titel eines Kooperationsprojekts der Sächsischen Mozart-Gesellschaft e. V. mit der Universität J. E. Purkyně – Universität Ústí nad Labem und der Jugendkunstschule ZUŠ Chomutov, gefördert von der Europäischen Union im Kooperationsprogramm Freistaat Sachsen – Tschechische Republik 2014–2020. Dank dieser Unterstützung können neben der gemeinsamen Gestaltung und Ausführung der Europäischen Sommerphilharmonie und –Chor auch die inhaltliche und örtliche Erweiterung des Sächsischen Mozartfestes, die Hubertusmesse in Augustusburg und Klášterec nad Ohří, der Chorwettbewerb Jirkovský Písňovar, die Ausweitung der Projektidee des Lebendigen Adventskalenders von Chemnitz und Zschopau auch in Ústí nad Labem und die gemeinsame Amadeus’ Tafelrunde zu Mozarts Geburtstag in den kommenden Jahren von 2016 bis 2018 wesentlich vorangebracht werden.

Viva la musica – Kultura v partnerských městech Chemnitz – Ústí nad Labem a jejich regionech

je titulem nového kooperačního projektu Saské Mozartovy společnosti e.V. spolu s Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Základní uměleckou školou T. G. Masaryka Chomutov, financovaného Evropskou unií v kooperačním programu Svobodný stát Sasko – Česká republika 2014–2020.
Díky této podpoře může být v následujících letech od 2016 do 2018 vedle společné realizace a provedení Evropské letní filharmonie a letního sboru také uskutečněn a dále rozvíjen obsahově a plošně rozšířený Saský Mozartův festival, Hubertova mše na Augustusburgu a v Klášterci nad Ohří, soutěžní festival sborové hudby Jirkovský Píšňovar, dále může být rozšířena projektová myšlenka živoucího adventního kalendáře z Chemnitz a Zschopau také do Ústí nad Labem a konat se společné Amadeovo přátelské posezení u příležitosti oslavy Mozartových narozenin.


Vorschau – výhled

In Zusammenarbeit der Projektpartner Sächsischen Mozart-Gesellschaft e. V. mit der Universität J. E. Purkyně – Universität Ústí nad Labem und der Jugendkunstschule ZUŠ Chomutov finden nach dem Projektende folgende Veranstaltungen statt:

Die Ferienakademie in Colditz unter dem Motto „Musik und Kunst“ vom 14. bis 21. Juli 2019

Das Sommerkonzert in Drebach am 31. August 2019

Ein Treffen am Alaunsee Chomutov im September 2019

Zum Herbstkonzert der Hubertusmesse auf der Augustusburg am 02. November 2019

Das Adventskonzert 2019 an der Universität UJEP Ústí nad Labem am 29. November 2019, sowie am ersten Advent 2019, das alljährige Benefizkonzert in Chemnitz am 01. Dezember 2019

Spolupráce partnerů projektu Saské Mozartovy společnosti e.V. spolu s Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Základní uměleckou školou T. G. Masaryka Chomutov po ukončení projektu

Prázdninová akademie Colditz od 14. do 21. července 2019 s mottem „Uši pro Evropu“

Letní koncert v Drebachu dne 31. 08. 2019

Setkání u Kamencového jezera v Chomutově v září 2019

Podzimní koncert Hubertova mše Augustusburg dne 2. listopadu 2019

Benefiční koncert v Chemnitzu během prvního Adventu 2019 dne 1.12.2019 a Vánoční koncert 2019 Univerzity UJEP Ústí n.L dne 29.11.2019


Rückblick – ohlédnutí

17.-26. Mai 2019  Sächsisches Mozartfest

Schirmherrschaft / záštita
Dr. Matthias Rößler, Präsident des Sächsischen Landtages / prezident Saského
zemského sněmu
Barbara Ludwig, Oberbürgermeisterin der Stadt Chemnitz / primátorka města
Chemnitz

Das Sächsische Mozartfest fand vom 17. bis 26. Mai 2019 in Chemnitz und Sachsen unter dem Motto „Evolution I – Freiheit“ als beginnender dreijähriger Zyklus statt. Die Französische Revolution von 1789 erschütterte ganz Europa und führte in Gesellschaften, Staaten, Städten und Menschen zu tiefgreifenden Veränderungen – die Friedliche Revolution 1989 errang die Freiheit für die Vereinigung von Ost und West, brach politische sowie gesellschaftliche Verkrustungen auf und bot Möglichkeiten für viele Neuanfänge. Mozart war ein glühender Verfechter der Aufklärung und erfuhr von der Französischen Revolution noch in Wien. Genau dieser Zeitgeist ist es, der – verbunden mit Chemnitz, einer Stadt mit einer bewegten Geschichte voller Wandel und einem Erbe – sich im Sächsischen Mozartfest 2019 mit dem Motto Evolution I – Freiheit widerspiegelt und den Auftakt zu einem dreijährigen Zyklus 2019 Evolution I – Freiheit / 2020 Evolution II – Gleichheit / 2021 Evolution III – Brüderlichkeit bildet.

Im Sächsischen Mozartfest 2019 fanden wie geplant deutsch-tschechische Konzerte statt:

Am 16.05.19 ein Auftaktkonzert zum Sächsischen Mozartfest 2019 mit dem Thema “ Freiheit – Evolution I “ in der Villa Esche, mit Musikschülerinnen und -schüler der Städtischen Musikschule Chemnitz sowie Musikschülerinnen und -schüler der Jugendkunstschule ZUŠ Chomutov unter dem Motto AUFTAKT! AMADÉ IN SPE, „Musik machen ist besser als Musik hören.“ – Paul Hindemith.

Am 17.05.2019 in der Kreuzkirche Chemnitz, die Veranstaltung Eroica! – ein Eröffnungskonzert mit Vergabe des Mozartpreises mit VIP Gästen und Projektpartnern aus Tschechien.

Am 18.05.2019 die Frankenberger Musiktage zur Landesgartenschau Frankenberg –  Orchesterbegegnungen mit dem Orchester Ponticello der Jugendkunstschule ZUŠ Chomutov und den 100Mozartkindern aus Chemnitz.

Am 18.05.2019 Amadeus’ Tafelrunde im Taschenformat spielten und sangen gemeinsam Clarinet News, Ensemble 100Mozartkinder und Chor der Universität Ústí nad Labem im Chemnitzer Hof.

Am 19.05.2019 trat der Chor der Universität Ústí nad Labem beim Konzert Erzgebirge singt Mozart zum Musikalischen Gottesdienst in der St. Georgenkirche Schwarzenberg im Erzgebirge auf.

Am 25.05.2019 fand das Familienkonzert mit tschechischen Freunden in Thum statt, bei welchem das Vokalensemble ExperiPent des Projektpartners UJEP auftrat.

Am 26.05.2019 wurde an der Kreuzung Franz-Mehring-Straße/Weststraße, Chemnitz, ein musikalisches Straßenfest veranstaltet, welches unter dem Motto „100 Meter Kunst in alle Richtungen Musikbrunch, Straßenkultur und Kunstbarrikade“ stand, zusammen mit dem Orchester Ponticello der Jugendkunstschule ZUŠ Chomutov und den 100Mozartkindern aus Chemnitz.

Am 26. 05.2019 trafen sich das Stephan König – Trio, das Ensemble 100Mozartkinder und das Orchester Ponticello der Jugendkunstschule ZUŠ Chomutov im Straßenbahnmuseum Chemnitz, auf der Zwickauer Straße, zum Abschlusskonzert.

17.-26. květen 2018 Saský Mozartův festival

Saský Mozartův festival se konal ve dnech 17. až 26. května 2019 v Chemnitz a v Sasku pod motem „Evoluce I – Svoboda“ jako začátek tříletého cyklu. Francouzská revoluce roku 1789 otřásla celou Evropou, což vedlo ve společnostech, státech, městech a u lidí k zásadním změnám – pokojná revoluce v roce 1989 získala svobodu pro sjednocení Východu a Západu, prolomila politické a sociální nepružnosti a nabídla příležitosti pro mnoho nových začátků.

Mozart byl horlivým zastáncem osvícenectví a o Francouzské revoluci se dozvěděl ještě ve Vídni. Je to přesně tento duch doby, který – ve spojení s Chemnitz, městem s pohnutou historií plnou změn a dědictvím – který se odrazil v Saském Mozartově festivalu v roce 2019 s mottem Evoluce I – Rovnost jako začátku tříletého cyklu 2019 Evoluce I – Svoboda / 2020 Evoluce II – Rovnost / Evoluce III – Bratrství.

Tak jak bylo naplánováno, v Saském Mozartově festivalu 2019 se konaly tyto německo-české koncerty:

Dne 16.05.19. byl zahájen Saský Mozart festival 2019 úvodním koncert s tématem “ Evoluce I – Svoboda “ ve vile Esche, s žáky Městské hudební školy Chemnitz a žáky Základní umělecké školy ZUŠ Chomutov pod heslem ZAHÁJENÍ! AMADÉ IN SPE (budoucí Amadeové), „Dělat hudbu je lepší než hudbu poslouchat.“ – Paul Hindemith.

Dne 17.05.2019 se v Kreuzkirche Chemnitz konala akce Eroica! – zahajovací koncert s předáním Mozartovy ceny s VIP hosty a projektovými partnery z České republiky.

Dne 18.05.2019 Landesgartenschau Frankenberg, Hudební dny města Frankenberg, setkání s orchestrem Ponticello ze Základní umělecké školy ZUŠ Chomutov a 100 Mozartových dětí z Chemnitzu.

18.05.2019 Amadeův kulatý stůl v kapesním formátu, Chemnitzer Hof, hráli a zpívali společně Clarinet News, soubor 100 Mozartových dětí a sbor Univerzity v Ústí nad Labem.

Dne 19.05.2019 Krušné hory zpívají Mozarta, hudební bohoslužba, v kostele sv. Jiří ve Schwarzenbergu v Krušných horách vystoupil sbor Univerzity v Ústí nad Labem.

Dne 25.05.2019 rodinný koncert s českými přáteli v Thumu v Krušných horách připravil vokální soubor ExperiPent projektového partnera UJEP.

Dne 26.05.2019 se na křižovatce Franz-Mehring-Straße / Weststraße, Chemnitz, konal hudební pouliční festival pod heslem „100 metrů umění ve všech směrech, hudební brunch, pouliční kultura a umělecká barikáda“ s orchestrem ponticello Základní umělecké školy ZUŠ Chomutov a 100 Mozartových dětí z Chemnitzu.

Dne 26. 5. 1919 se v prostorách tramvajového muzea Chemnitz na Zwickauer Straße, setkali na závěrečný koncert Stephan König – Trio, soubor 100 Mozartových dětí a orchestr Ponticello ze základní umělecké školy ZUŠ Chomutov. Projektový tým využil této příležitosti k diskusi o koordinované spolupráci po skončení projektu.

– 24. Dezember 2018
Lebendiger Adventskalender
in Chemnitz, Ústí nad Labem und der Region Erzgebirge

Am ersten Advent, den 02.12.2018, wurde in Chemnitz in der Kreuzkirche unter dem Titel „Es ist ein Kind geboren“ das traditionelle Benefizkonzert veranstaltet. Tschechische MusikschülerInnen probten an dem Tag mit den deutschen Kindern des Projekts 100Mozartkinder. Zu dieser vorweihnachtlichen Atmosphäre trafen sich deutsche und tschechische MusikerInnen: Universitätschor Chemnitz, Kammerchor Chemnitz, Projektchor mit Sängern der tschechischen Chöre NONA, COMODO und Ventilky, Ensemble 100Mozartkinder und deren Freunde aus der Jugendkunstschule Chomutov. Zum Konzert sind zahlreiche Gäste aus Sachsen und Tschechien erschienen.

Im Musikalischen Adventskalender wurden dieses Jahr insgesamt vier Veranstaltungen auf der tschechischen Seite durchgeführt: 26.11. Základní umělecká škola Chomutov, 30.11. Rektoratsgebäude UJEP, Ústí nad Labem, 05.12. BÁRKA Caffè, Ústí nad Labem, 13.12. Kapelle Jindřišská – Jirkov.

Auf der deutschen Seite wurden in diesem Jahr insgesamt acht Veranstaltungen durchgeführt: 30.11.2018 Altendorf Chemnitz, 02.12.2018 Benefizkonzert Kreuzkirche Chemnitz, 04.12.2018 Chemnitz, 05.12.2018 Brühl Chemnitz, 06.12.2018 Schneider Gruppe Chemnitz, 06.12.2018 Gemeinschaftsunterkunft Chemnitz, 11.12.2018 Becker Umwelt-dienste Chemnitz, 21.12.2018 PYUR Shop Chemnitz.

– 24. prosinec 2018
Živoucí adventní kalendář
v Chemnitz, Ústí nad Labem a v Krušnohoří

Na první advent, 2.12.2018, v Kreuzkirche v Chemnitzu se pod názvem „Narodilo se nám dítě “ konal tradiční charitativní koncert. Čeští žáci měli tento den hudební zkoušky s německými dětmi projektu ze 100 Mozartových dětí. V této předvánoční atmosféře se setkali němečtí a čeští hudebníci: Univerzitní sbor Chemnitz, Komorní sbor Chemnitz, projektový sbor se zpěváky českých sborů NONA, COMODO a Ventilky, soubor Mozartových dětí a jejich přátelé ze Základní umělecké školy Chomutov. Na koncert přišli četní hosté ze Saska a České republiky.

V Hudebním adventním kalendáři se letos konaly 4 akce na české straně: 26.11. Základní umělecká škola Chomutov, 30.11. budova rektorátu UJEP, Ústí nad Labem, 05.12. BÁRKA Caffè, Ústí nad Labem, 13.12. kaple Jindřišská – Jirkov.

Na německé straně se letos konalo celkem 8 akcí: 30.11.2018 Altendorf Chemnitz, 02.12.2018 Charitativní koncert Kreuzkirche Chemnitz, 04.12.2018 Chemnitz, 05.12.2018 Brühl Chemnitz, 06.12.2018 Schneider Group Chemnitz, 06.12.2018 Sdílené ubytování Chemnitz, 11.12.2018 Becker Environmental Services Chemnitz, 21.12.2018 obchod PYUR Chemnitz.

 

Samstag, 3. November 2018, 17.30 Uhr
Schloss Augustusburg, Schlosskirche
Hubertusmesse und Hubertusmahl

sobota, 3. listopadu, 17.30
zámek Augustusburg, zámecký kostel
Hubertova mše a hostina

Die Hubertusmesse 2018 fand am Wochenende vom 02. bis 04. November 2018 statt, begonnen wurde mit den intensiven Vorbereitungen im September 2018. Die Planung wurde mit allen Projektpartnern in regelmäßigen Skype Konferenzen besprochen. In diesem Jahr wurde die Hubertusmesse auch auf der tschechischen Seite durchgeführt, der Kaisersaal des Stadtmuseums in der Partnerstadt in Ústí nad Labem haben im Vorjahr alle Projektpartner als einen perfekten Ort bestätigt. Im Jahr 2018 entstand eine neue Kooperation mit den Chören Luscinia Ústí nad Labem und Singing Friends Litoměřice. Vor den Konzerten fand ein deutsch-tschechischer Hornworkshop mit Fachvortrag statt, der die Teilnehmenden auf beide Konzerte vorbereitet hat. Die intensiven Vorbereitungen auf die Konzerte fanden auf dem Schloss Augustusburg statt, die Absprachen in dem Workshop wurden gedolmetscht, sodass der Austausch wirklich intensiv sein konnte. Neben Prof. Hausschild hat Andreas Roth, als Hornlehrer vom Konservatorium Dresden, die musikalische Leitung übernommen. Die Ergebnisse aus dem Workshop wurden dann in zwei Konzerten vorgestellt. Das erste Konzert mit anschließendem Hubertusmahl fand auf dem Schloss Augustusburg am 03.11.2018 statt. Das zweite Konzert fand am 04.11.2018 im Kaisersaal des Stadtmuseums Ústí nad Labem statt.

Sonntag, 4. November 2018, 16.00 Uhr
Kaisersaal im Stadtmuseum Ústí nad Labem
Hubertusmesse

neděle, 4. listopadu 2018, 16.00
Cisářský sál muzea města Ústí nad Labem,
Hubertova mše

Hubertova mše 2018 proběhla o víkendu od 02. do 04. listopadu 2018, začala intenzivními přípravami v září 2018. Plánování probíhalo se všemi partnery projektu na pravidelných Skype konferencích. Hubertova mše byla také v roce 2018 realizována na české straně, v předchozím roce se ukázal Císařský sál Městského muzea v partnerském městě Ústí nad Labem jako perfektní místo pro všechny partnery projektu. V roce 2018 byla navázána nová spolupráce se sbory Luscinia z Ústí nad Labem a Singing Friends z Litoměřic. Před koncertem opět proběhl profesionální německo-český hornový workshop s odbornou přednáškou, který připravil účastníky na oba koncerty.

Intenzivní přípravy na koncerty se konaly na zámku Augustusburg, diskuze ve workshopu byly tlumočeny tak, aby výměna mohla být opravdu intenzivní. Kromě prof. Hausschilda převzal učitel na lesní roh na konzervatoři v Drážďanech Andreas Roth hudební vedení. Výsledky workshopu pak byly prezentovány na dvou koncertech. První koncert s následujícím Hubertovou hostinou se konal dne 03.11.2018 na zámku Augustusburg. Druhý koncert se konal 04.11.2018 v Císařském sále Městského muzea Ústí nad Labem.

Freitag, 19. Oktober 2018, 17.30 Uhr
Villa Esche, Chemnitz
Amadeus´ Tafelrunde

Diesen Abend gestalteten musikalisch alle Projektpartner: 100Mozartkinder, Orchester Ponticello von der ZUŠ Chomutov und das neue Ensemble ExperiPent, das von den Sängern der UJEP Ustí nad Labem gegründet wurde.

pátek, 19. října 2018, 17.30
Villa Esche, Chemnitz
Amadeovo přátelské posezení

Tento večer hudebně ztvárnili všichni partneři projektu: 100 Mozartových dětí, orchestr Ponticello ZUŠ Chomutov a nový soubor ExperiPent, založený zpěváky UJEP Ústí nad Labem.

2018 Freitag, 5. bis Sonntag, 7. Oktober                         
Jirkovský Písňovar
Internationaler Chorwettbewerb in Jirkov

pátek, 5. října – neděle, 7. října
Jirkovský Písňovar
Mezinárodní soutěžní festival sborové hudby v Jirkově

Weiter Informationen unter / další informace  www.jirkovskypisnovar.cz/en/

Samstag, 7. Juli bis Donnerstag, 12. Juli 2018
13. Europäische Sommerphilharmonie und –Chor 2018
Ein Sommernachtstraum – Märchen und Mythen

Samstag, 7. Juli, 19 Uhr, Lichterlabyrinth auf der Küchwaldwiese
Mittwoch, 11. Juli, 18 Uhr, Konzert in Chemnitz, Küchwaldbühne
Donnerstag, 12. Juli, 20 Uhr, Konzert in Chomutov, Letní Kino

Weitere Informationen erhalten Sie hier.

sobota, 7. července – čtvrtek, 12. července 2018
13.Evropská letní filharmonie a letní sbor
Sen noci svatojánské – pohádky a mýty

sobota, 7. července , 19:00, světelný labyrint, Küchwaldwiese
středa, 11. července, 18:00, koncert v Chemnitz, Küchwaldbühne
čtvrtek, 12. července, 20:00, koncert v Chomutově, Letní kino

4.-13. Mai 2018  27. Sächsisches Mozartfest

Schirmherrschaft / záštita
Dr. Matthias Rößler, Präsident des Sächsischen Landtages / prezident Saského
zemského sněmu
Barbara Ludwig, Oberbürgermeisterin der Stadt Chemnitz / primátorka města
Chemnitz

Mozart war ein Genie. Das wird heute kaum jemand bezweifeln. Und doch führt dieser Begriff etwas in die Irre. Weder Mozart noch seine Ideen sind „vom Himmel gefallen“, sondern sind das Ergebnis von unzähligen Einflüssen und Entwicklungen. Und nach Mozart? Da wirkt er fort in seinen Werken und inspiriert nächste Generationen zu Bearbeitungen, Variationen und auch rebellisch Neuem.
VARIATIONEN – mit diesem Thema wagt das Sächsische Mozartfest einen frischen Blick auf alte Werke, erkundet Zusammenhänge, fördert zahlreiche Entdeckungen zu Tage und lässt Vertrautes in neuem Licht erscheint.
Seien es Opern und Sinfonien „im Taschenformat“, sei es das berühmte Requiem einmal ohne Worte, seien es Huldigen im Jazz oder Mozart im Spiegel der Moderne: das Sächsische Mozartfest 2018 VARIATIONEN überrascht, bewegt und begeistert: ganz im Geiste des Genies Mozart und seiner Musik.
Weitere Informationen zum Sächsischen Mozartfest 2018 erhalten Sie hier.

Deutsch-tschechische Konzerte konnten die Besucher auf den beiden Seiten der Grenze erleben. Am 05. Mai wurde in der Partnerstadt Ústí nad Labem im Stadtmuseum das Konzert „Eine Hochzeit und viele Zwischenfälle“ veranstaltet. Deutsche Musiker und tschechische Sänger präsentierten Originalkompositionen und Opernbearbeitungen. Am 06. Mai wurde im Stadttheater Chomutov das nächste große gemeinsame Konzert organisiert. Zum Jubiläumskonzert präsentierten sich vor dem vollen Theater das Ensemble 100Mozartkinder und das Streicherorchester Ponticello unter der Leitung der Lehrerin Kateřina Lesáková von der Jugendkunstschule Chomutov, die seit mehreren Jahren aktiv das Projekt „Viva la musica“ unterstützt und welche auch am Anfang der Freundschaft und Kooperation zwischen der Sächsischen Mozart-Gesellschaft e.V. und der Jugendkunstschule Chomutov stand. Am 09. Mai traten im Büroland Chemnitz unter anderem tschechische Musiker zur Veranstaltung „VARIANTENREICH“ – MOZART UND BEETHOVEN auf. Zdeněk Divoký, Hornist der Tschechischen Philharmonie Prag, der im Rahmen vom Projekt den Hornworkshop zur Hubertusmesse leitet und mitorganisiert, brachte tschechische Gäste und tschechischen Charme mit.

Zu Christi Himmelfahrt, am 10. Mai trafen sich die tschechischen Chöre des Projektpartners UJEP in der Kirche Steinbach im Erzgebirge zum bereits dritten Chortreffen „TŘI SBORY – Drei-Klang III“. NONA von der Universität UJEP Ústí nad Labem, COMODO vom Gymnasium Chomutov und Ventilky von der Jugendkunstschule Jirkov entwickelten diese Chorkonzerte im Rahmen vom Projekt „Viva la Musica“ und trafen auf ein begeistertes Publikum.

Mozart byl génius. To dnes sotva někdo zpochybní. A přesto je tento pojem zavádějící. Jak Mozart, tak jeho myšlenky “nespadly z nebe”, nýbrž jsou výsledkem nesčetných vlivů a trendů. A po Mozartovi? I poté nadále působí ve svých dílech a inspiruje další generace ke zpracování, variacím a také k rebelskému novátorství.
VARIACE – tímto tématem se odvažuje Saský Mozartův festival pohlédnout nově na stará díla, prozkoumává souvislosti, zveřejňuje četné objevy a to, co je známé, nechává zjevit v novém světle.
Ať už to jsou opery, symfonie “v kapesním formátu”, ať je to známé rekvium pro jednou beze slov, ať je to holdování jazzu nebo Mozart v zrcadle moderny: Saský Mozartův festival 2018 VARIACE překvapí, rozhýbe a nadchne, zcela v duchu Mozartova génia a jeho hudby.

Německo-české koncerty zažili návštěvníci na obou stranách hranice. 5. května se v partnerském městě Ústí nad Labem v městském muzeu konal koncert „Jedna svatba a mnoho incidentů“. Němečtí muzikanti a čeští zpěváci představili originální skladby a operní úpravy. Dne 6. května se v Městském divadle Chomutov uskutečnil další velký společný koncert. Na výročním koncertě se před plným divadlem prezentoval soubor 100 Mozartových dětí a smyčcový orchestr Ponticello pod vedením učitelky Kateřiny Lesákové ze Základní umělecké školy Chomutov, která již několik let aktivně podporuje projekt „Viva la musica“ a která se také podílela na počátku přátelství a spolupráce Saské Mozartovy společnosti e.V. a Základní umělecké školy Chomutov. Dne 9. května v administrativní čtvrti Chemnitz mimo jiné vystoupili čeští hudebníci na akci „BOHATÍ NA VARIACE“ – MOZART A BEETHOVEN. Zdeněk Divoký, hornista České filharmonie Praha, který v rámci projektu vede a spoluorganizuje hornový workshop Hubertova mše, přivedl české hosty a české kouzlo.

Při příležitosti dne Nanebevstoupení Páně se 10. května sešly české sbory projektového partnera UJEP v kostele ve Steinbachu v Krušných horách k třetímu setkání sborů „TŘI SBORY – Drei-Klang III“. NONA z Univerzity UJEP Ústí nad Labem, COMODO z Gymnázia Chomutov a Ventilky a ze Základní umělecké školy Jirkov rozvíjely tyto sborové koncerty v rámci projektu „Viva la Musica“ a setkaly se s nadšeným publikem.

14. April 2018  Präludium zum 27. Sächsischen Mozartfest
11.00 Uhr – Opernhaus Chemnitz

Zwei Jubiläen fallen in diesem Jahr zusammen. Das Projekt 100Mozartkinder blickt auf 10 ereignisreiche Jahre zurück, in denen es gelungen ist, über 100 Kinder musikpädagogisch zu fördern. Das Streichorchester Ponticello, zu dem die Mozartkinder seit vielen Jahren freundschaftliche Beziehungen pflegen, besteht an der Jugendkunstschule ZUŠ Chomutov bereits seit 20 Jahren. Was liegt näher, als Freundschaft und Jubiläen gemeinsam zu feiern?
Den Auftakt zu mehreren grenzüberschreitenden Konzerten im Festjahr bildet diese Matinee in der Chemnitzer Oper, die zugleich als Einstimmung auf das Sächsischen Mozartfestes erklingt.

Na tento rok připadnou dvě výročí. Projekt 100Mozartových dětí se ohlíží za deseti roky plnými zážitků, ve kterých se podařilo v hudební výuce podpořit přes 100 dětí. Smyčcový orchestr Ponticello, se kterým se Mozartovy děti již několik let přátelí, existuje na Základní umělecké škole Chomutov již dvacet let. Co jiného slavit, nežli přátelství a výročí?
Toto matiné v opeře Chemnitz představuje úvod k několika přeshraničním koncertům a zároveň nás naladí na Saský Mozartův festival.

1. – 24. Dezember 2017
Lebendiger Adventskalender
in Chemnitz, Ústí nad Labem und der Region Erzgebirge
Živoucí adventní kalendář
v Chemnitz, Ústí nad Labem a v Krušnohoří

Im zweiten deutsch-tschechischen Jahrgang nahmen zahlreiche deutsche und tschechische TeilnehmerInnen auf beiden Seiten der Grenze an den Adventskonzerten teil. Der Lebendige musikalische Adventskalender wurde im Jahr 2017 feierlich am 01.12. im Rektorat der Universität UJEP in Ústí nad Labem eröffnet. Mit der musikalischen Begleitung der Chöre aus UJEP und der jugendlichen MusikantInnen aus Chomutov und Chemnitz wurde der Weihnachtsbaum beleuchtet. Alle Projektpartner trafen sich an diesem Tag, um gemeinsam in der adventlichen Stimmung über das Projekt zu sprechen.

Am 03.12. wurde in Chemnitz in der Petrikirche das traditionelle Benefizkonzert veranstaltet. Tschechische MusikschülerInnen probten an dem Tag mit den deutschen Kindern des Projekts 100Mozartkinder. Bereits traditionell ging nach der gemeinsamen Probe die deutsch-tschechische Gruppe zum Weihnachtsmarkt und nach dem Konzert trafen sich alle zum Kaffee und Teetrinken in der Kirche. Zum Konzert sind Gäste aus Sachsen und Tschechien gekommen. Das nächste Konzert auf der deutschen Seite mit der tschechischen Teilnahme fand am 06. Dezember auf dem Chemnitzer Brühl statt. In Tschechien organisierte der Projektpartner UJEP zwei weitere Veranstaltungen, in beiden Fällen mit der deutschen Teilnahme: am 05. Dezember im Fokus Kafe in Ústí nad Labem und am 14. Dezember in der Kapelle in der Gemeinde Jindřišská im Erzgebirge.  Drei deutsche Hornisten spielten Alphorn und ein Chorkonzert des Chores der UJEP fand statt.

Am 06.12.2017 Chemnitz, Brühl, bei der Veranstaltungsagentur MIDEA erfolgte ein Chorkonzert des Chores der UJEP. Am 11.12.2017 fand ein weiteres Konzert des musikalischen Adventskalenders in Chemnitz auf dem Brühl in einem Geschäft statt. Klaviermusik mit zwei tschechischen Pianistinnen der ZUŠ Chomutov begeisterte Kinder und Eltern. Es wurde musiziert und gebastelt. Am 14.12. fand ein weiteres Konzert des musikalischen Adventskalenders in Chemnitz in Rabenstein statt. Das Projekt „Viva la musica“ wurde vorgestellt und es musizierten die 100Mozartkinder und ZUS Kinder gemeinsam und sangen gemeinsam Weihnachtslieder auf Deutsch und Tschechisch. In Zschopau, in der Fleischer Göhler am Markt, fand am 14.12.2017 ebenfalls ein Konzert statt. Ein tschechischer Gitarrist und eine deutsche Gitarristin der 100Mozartkinder tragen eine Stunde lang deutsche und tschechische Weihnachtslieder vor. Das letzte Konzert des musikalischen Adventskalenders 2017 bildetet am 16.12.2017 das Konzert in Steinbach, am Bahnhof der Preßnitztalbahn. Der tschechische Chor sang im Schnee am Bahnhof für die Ausflugsgäste tschechische Weihnachtslieder.

Ve druhém německo-českém ročníku se zúčastnili adventních koncertů na obou stranách hranic četní němečtí a čeští účastníci. Živoucí hudební adventní kalendář byl v roce 2017 slavnostně otevřen dne 01.12. na rektorátu UJEP Univerzity v Ústí nad Labem. S hudebním doprovodem pěveckých sborů UJEP a mladých hudebníků z Chomutova a Chemnitzu byl rozsvícen vánoční strom. Všichni partneři projektu se v tento den setkali, aby o projektu společně hovořili v adventní náladě.

Dne 03.12. se konal tradiční benefiční koncert v Chemnitzu v kostele sv. Petra. Čeští žáci a studenti nacvičovali tento den hudbu s německými dětmi projektu 100Mozartových dětí. Již tradičně se německo-česká skupina po zkoušce vydala na vánoční trh a po koncertě se všichni sešli v kostele na kávu a čaj. Koncertu se zúčastnili hosté ze Saska a České republiky. Další koncert na německé straně s českou účastí se konal 6. prosince v Chemnitzu ve čtvrti Brühl. V České republice organizoval projektový partner UJEP další dvě akce, v obou případech s německou účastí: 5. prosince ve Fokus Kafe v Ústí nad Labem a 14. prosince v kapli v Jindřišské v Krušných horách. Tři němečtí hráči hornisté hráli na Alpský roh a sbor UJEP uspořádal sborový koncert.

Dne 06.12.2017 Chemnitz, Brühl, u kulturní agentury MIDEA se konal koncert sboru UJEP. Dne 11.12.2017 se konal v obchodě ve čtvrti Brühl v Chemnitzu další koncert hudebního adventního kalendáře. Klavírní hudba se dvěma českými pianistkami ZUŠ nadchla děti i rodiče. Kromě hudby se i kutilo. Dne 14.12. následoval další koncert hudebního adventního kalendáře v Chemnitz v Rabensteinu. Projekt „Viva la musica“ byl představen a 100 Mozartových dětí a žáci ZUŠ spolu vystupovali a společně zpívali vánoční koledy v němčině a češtině. V Zschopau, v řeznictví Göhler na náměstí, se také 14.12.2017 konal koncert. Český kytarista a německá kytaristka ze 100 Mozartových dětí hráli německé a české koledy po dobu 1 hodiny. Posledním koncertem hudebního adventního kalendáře 2017 byl koncert ve Steinbachu na stanici Preßnitztalbahn dne 16.12.2017. Český sbor zazpíval české vánoční koledy ve sněhu na stanici pro hosty na výletě.

28./29.10.2017 Hubertusmesse und Hubertusmahl
Hubertova mše

St. Hubertus - ein Vorbild der Achtsamkeit

Volltönender Hörnerklang eines großen Hornensembles ruft zum traditionellen Feiern der Hubertusmesse in die Schlosskirche auf Schloss Augustusburg am 28.10.2017  und am 29.10. 2017 in den im Kaisersaal des Stadtmuseums Ústí nad Labem. Wir laden Sie herzlich ein, dieses herausgehobene Ereignis gemeinsam mit uns in Konzert und gemeinsamem Gesang zu begehen. In Augustusburg verwöhnt ein raffiniert angerichtetes jagdliches Menü Sie anschließend in der Schlossgaststätte, musikalisch-sinnlich ergänzt durch begleitende künstlerische Beiträge.
Ein vorangestellter Workshop mit Prof. Thomas Hauschild und Prof. Zdeněk Divoký bereitet die tschechischen und deutschen Teilnehmer auf die beiden Konzerte vor.
Workshop und Konzerte sind gefördert von der Europäischen Union, Europäischer Fonds für regionale Entwicklung, im Rahmen des Projektes „Viva la musica – Kultur in den Partnerstädten Chemnitz – Ústí nad Labem und deren Regionen“.

Zvučné tóny lesních rohů volají k tradiční oslavě Hubertovy mše do zámeckého kostela na zámku Augustusburg dne 28.10. 2017 a dne 29.10. 2017 do císařského sálu Muzea města Ústí nad Labem. Srdečně Vás zveme ke společně prožitému koncertu a společnému zpívání. Na zámku Augustusburg Vás rozmazlí zvěřinové menu s hudebním doprovodným programem v zámecké restauraci.
Koncertům předchází workshop pro české a německé účastníky vedený Prof. Thomasem Hauschildem a Prof. Zdeňkem Divokým.
Workshop a koncerty podporuje Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj v rámci projektu „Viva la musica – kultura v partnerských městech Chemnitz – Ústí nad Labem a jejích regionech“.

16. – 18. 10. 2017 Cantus Choralis
Internationales Symposium zum Chorgesang in Ústí nad Labem
Mezinárodní sympozium o sborovém zpěvu


© Wolfgang Schmidt

Das Symposium widmet sich aktuellen Fragen des Chorgesangs. Workshops und Auftritte der Chöre des Lehrstuhles für Musikpädagogik PF der Jan-Evangelista-Purkyně-Universität Ústí nad Labem sind Bestandteil der Tagung.
Am Montag, 16. Oktober, findet im Kaisersaal im Stadtmuseum Ústí nad Labem ein Chorkonzert statt, bei dem u.a. der Universitätschor der technischen Universität Chemnitz auftreten wird.

Sympozium se věnuje aktuální problematice sborového zpěvu, součástí jsou workshopy a vystoupení sborů katedry hudební výchovy PF UJEP.
V pondělí, 16. října, se koná v Císařském sále Muzea města Ústí nad Labem sborový koncert, na němž vystoupí mimo jiné sbor Unichor z Chemnitz.

06.-08.10.2017  Chorwettbewerb Jirkovský Písňovar

Der von Luboš Hána, Chorleiter an der Jan-Evangelista-Purkyně-Universität Ústí nad Labem, organisierte internationale Chorwettbewerb „Jirkovský Písňovar“ auf Schloss Červený Hrádek findet in diesem Jahr zum 11ten Mal statt.
Umrahmt werden die Wettbewerbsdurchgänge durch Workshops, Begleitprogramm und Konzerte. Zuhören lohnt sich!

Mezinárodní soutěž sborů „Jirkovský Písňovar“, kterou organizuje Luboš Hána, sbormistr z  Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, se koná na zámku Červený Hrádek již pojedenácté.
Vedle soutěží jednotlivých sborů jsou připraveny i workshopy, doprovodný program a koncerty.
Návštěva se vyplatí!

23.-28.06.2017
12. Europäische Sommerphilharmonie und -Chor
12.
 Evropská
 letní
 filharmonie
 a
 letní
 sbor

Die Sommerphilharmonie und -Chor ist ein besonderes Projekt, welches Begeisterung für das Erleben der gegenseitigen Hingabe, für den schönen Klang, für die musikalische Botschaft und die Fröhlichkeit des Miteinanders schafft. Bezaubernd ist die Faszination einer Ausnahme-situation, in der Dinge geschehen, die sonst nicht möglich zu sein scheinen.

Das Dirigat übernahm wie im Jahr 2016 Herr Balogh Örs, der Chor wurde von Luboš Hána vom Projektpartner UJEP geleitet. Der Zymbalist Michal Horsák war als Solist der Ehrengast des Projekts. Der Projektpartner UJEP wurde auch von Prof. Jiří Holubec vertreten, der für die Sommerphilharmonie 2017 eine eigene Komposition „Kleine Sommerkantate in G-Dur“ schrieb, deren Uraufführung das Publikum zum Konzert in Chemnitz erleben konnte. Beide Konzerte in Chemnitz sowie in Chomutov wurden sehr gut besucht, in Chomutov wurde mit 1200 Besuchern die höchste Teilnehmerzahl seit dem Beginn der Europäische Sommerphilharmonie in 2005 in Chemnitz erreicht. Über das Konzert in Tschechien wurde im regionalen Fernsehen berichtet. Werke von Wolfgang Amadé Mozart, Dalibor Štrunc, Antonín Dvořák, Béla Bartók, Zoltán Kodály und Jiří Holubec wurden aufgeführt.

Letní filharmonie je speciální projekt, který nadchne hráče i diváky prožitím vzájemného úsilí o co nejhezčí tón, hudebním poselstvím a radostí ze společného hraní. Ta výjimečná situace, kdy lze dosáhnout věcí, které se zdají nemožné, je kouzelná a fascinující zároveň.
Společně si zde zahrají mladí i staří, profesionálové i začátečníci.
V tomto neziskovém projektu jsou financovány pouze základní výdaje – většina programu probíhá na dobrovolné bázi.

Stejně jako v roce 2016 převzal dirigování pan Balogh Örs, sbor vedl Luboš Hána z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem UJEP. Sólistou a čestným hostem projektu byl cimbalista Michal Horsák. Partnerem projektu za UJEP byl také prof. Jiří Holubec, který napsal vlastní skladbu „malá letní kantáta v G-Dur“ pro Letní filharmonii 2017, která měla premiéru na koncertě v Chemnitzu. Návštěvnost obou koncertů v Chemnitzu i v Chomutově byla velmi dobrá, v Chomutově bylo s 1200 návštěvníky dosaženo nejvyššího počtu diváků od začátku Evropské letní filharmonie v roce 2005 v Chemnitzu. O koncertu v České republice informovala regionální televize.

 

12.-28.05.2017        26. Sächsisches Mozartfest

SMF2017_Web-kopf230 Jahren nach Mozarts umjubelter Opernpremiere „Don Giovanni“  stößt das Sächsische Mozartfest die Tore weit auf in Richtung Mitteleuropa. „Mozart und Böhmen“ ist das Thema unseres Festivals – mit führenden Interpreten der Alten Musik, die neben Mozart meisterhafte Werke von Josef Mysliveček (1737-1781) oder Georg Anton Benda (1722-1795) zelebrieren werden. Mit gefeierten Kammermusikensembles, die von Mozart aus bis in die Klassische Moderne des Nachbarlandes blicken oder mit Vokalmusik, die zu den spirituellen Wurzeln der legendären böhmischen Musikalität vordringt.
Und schon Mozart berauschte sich an der Lebensfreude traditioneller böhmischer Musik und ließ sich von den Klängen und Tänzen inspirieren. Grund genug, beim Mozartfest diese volkstümlichen Quellen der Klassik in einem eigenen Schwerpunkt zu erkunden.

230 let od Mozartovy oslavované operní premiéry otevírá Saský Mozartův festival brány dál ve směru střední Evropa. 26. Saský Mozartův festival s názvem „Mozart a Čechy“ oslavuje kreativní, úspěšné spojení génia ze Salcburku a hudební krajiny, jejíž podnikaví zástupci přijímali s otevřenou náručí všechny nové vývoje z celé Evropy.
Hudební poklad české kultury, který je ještě stále zčásti neznámý a vyčkává na své objevení, je spolu s Mozartovým dílem a působením hlavním tématem Saského Mozartova festivalu 2017.

27.01.2017 Amadeus Tafelrunde

Jährlich ehrt die Sächsische Mozart-Gesellschaft e. V. mit ihren Mitgliedern, Förderern und Freunden zu Mozarts Geburtstag ihren Namenspatron mit einem musikalischen Buffet. Die Vorstellung der neuen Stipendiaten und die Vergabe der Stipendien sowie herausragende Interpreten, wie das Nostitz Quartett aus Prag, verleihen dem Abend besonderen künstlerischen Glanz. Die Finanzierung des Förderstipendiums 2017 wird wieder durch die LBBW Sachsen Bank ermöglicht, wofür wir uns herzlich bedanken. Lassen Sie sich von den kulinarischen Köstlichkeiten des Günnewig Hotels Chemnitzer Hof verwöhnen und genießen Sie einen Augen-, Ohren- und Gaumenschmaus!

Každoročně oslavuje Saská Mozartova společnost e.V. spolu se svými členy, sponzory a přáteli narozeniny svého patrona občerstvením s hudebním doprovodem. Představení nových stipendistů, udělení stipendií a výborní interpreti, jako Nosticův kvartet z Prahy, propůjčí večeru zvláštní umělecký třpyt.

 

Rückblick auf 2016

Lebendiger Adventskalender 2016

Živoucí adventní kalendář 2016

adventskalender_2

Jeden Abend öffnet sich ein Türchen. Geschäfte, Institutionen und Hausgemeinschaften laden ein, um zueinander zu kommen und sich kennenzulernen – Lieder singen, Geschichten erzählen, Gedichte aufsagen, Kekse essen, sich Tee und Glühwein schmecken lassen, den Advent feiern und einander etwas Gutes tun.

Erstmals im vergangenen Jahr trug die Sächsische Mozart-Gesellschaft e. V. im Rahmen des Kooperationsprojektes „Viva la musica – Kultur in den Partnerstädten Chemnitz – Ústí nad Labem und deren Regionen“ die Idee des Lebendigen Adventskalenders auch zu ihren tschechischen Freunden.

Am 01.12.2016 fand das erste Konzert auf der tschechischen Seite statt. Mit diesem Konzert, das im Rektoratgebäude des Projektpartners UJEP organisiert wurde, ist die Tradition des Lebendigen Adventskalenders auch in Tschechien gestartet. An der Veranstaltung traten gemeinsam Musiker aller Projektpartner auf. Es spielte das Ensemble des Projekts 100Mozartkinder, die Musikschülerinnen der ZUŠ Chomutov und sang der Chor der UJEP. Anschließend wurde der Weihnachtsbaum beleuchtet. Das Konzert nutzten alle Projektpartner auch zum Projekttreffen. Das Projektteam wurde offiziell von dem Prorektor Herr Radvanovský begrüßt, die große Begeisterung und Unterstützung für das Projekt äußerte. Im Rahmen des Projekttreffens wurden weitere Schritte und Vorbereitungen für die nächsten Veranstaltungen im Projekt Viva la musica besprochen.

Die Veranstaltungen des musikalischen Lebendigen Adventskalenders fanden auf den beiden Seiten der Grenze statt. Am 27.11.2016 wurde ein Konzert in der Petrikirche in Chemnitz organisiert. Tschechische MusikschülerInnen verbrachten den ganzen Tag gemeinsam mit den Kindern des Projekts 100Mozartkinder. Es fand eine gemeinsame Probe statt, danach ging die ganze gemischte Gruppe zum Weihnachtsmarkt und nach dem Konzert trafen sich alle zum Kaffee und Teetrinken in der Kirche. Deutsche und tschechische Kinder und Jugendlichen bereiteten auch zwei gemeinsamen Weihnachtsfeiern vor, am 03.12. in Chemnitz und am 10.12.2016 in Chomutov. Am 09.12.2016 trat der Chor des Projektpartners UJEP in der Turnhalle der Pablo Neruda Grundschule in Chemnitz auf. Die SchülerInnen der Schule bereiteten selbst ein kurzes Weihnachtslied für die Gäste aus Tschechien vor und nach dem Konzert gingen alle gemeinsam zum Weihnachtsmarkt.

Každý večer se otevře jedno okénko. Obchody, instituce a domácnosti zvou ke společně strávenému času – zpíváním, vyprávěním příběhů, básněmi, pohoštěním s cukrovím, čajem a svařeným vínem oslavíme advent a uděláme pro sebe navzájem něco dobrého.

Vloni poprvé sdílela Saská Mozartova společnost z.s. díky kooperačnímu projektu „Viva la musica – kultura v partnerských městech Chemnitz – Ústí nad Labem a jejich regionech“tuto myšlenku Živoucího adventního kalendáře se svými českými přáteli.

Dne 01.12.2016 se na české straně konal první koncert. Tímto koncertem, který byl organizován v prostorách rektorátu projektového partnera UJEP, byla také v České republice zahájena tradice Živoucího adventního kalendáře. Na akci se společně objevili hudebníci všech partnerů projektu. Hrál soubor projektu 100 Mozartových dětí, studentů ZUŠ Chomutov a zpíval sbor UJEP. Potom byl rozsvícen vánoční stromek. Koncert byl také využit všemi partnery projektu pro projektové setkání. Projektový tým byl oficiálně přivítán prorektorem panem Radvanovským, který projektu vyjádřil velké nadšení a podporu. V rámci projektu byly projednány další kroky a přípravy na další akce v projektu Viva la musica.

Akce hudebního Živoucího adventního kalendáře se konaly na obou stranách hranice. Dne 27.11.2016 se konal koncert v Petrikirche v Chemnitzu. Čeští žáci ZUŠ strávili celý den společně s dětmi projektu 100Mozartkinder. Proběhla společná zkouška, poté šla celá smíšená skupina na vánoční trh a po koncertě se všichni sešli na kávu a čaj v kostele. Německé a české děti a mládež také připravily dvě společné vánoční oslavy, dne 03.12. v Chemnitzu a dne 10.12.2016 v Chomutově.  Dne 09.12.2016 vystoupil sbor projektového partnera UJEP v tělocvičně základní školy Pabla Nerudy v Chemnitzu. Žáci školy připravili pro hosty z České republiky krátkou vánoční koledu a po koncertě šli všichni společně na vánoční trh.

Hubertusmesse und Hubertusmahl

Hubertova mše

28. – 30.10.2016 /Hubertusburg/Hornklasse von Thomas Hauschild aud Schloss Hubertusburg
Foto:Wolfgang Schmidt/e-mail: aktuell-sachsen@t-online.de ©schmidtfoto-chemnitz www.aktuell-sachsen.de

Volltönender Hörnerklang eines großen Hornensembles rief zur traditionellen Feiern der Hubertusmesse in die Schlosskirche auf Schloss Augustusburg und nach Schloss Klášterec nad Ohří. In Augustusburg verwöhnte ein raffiniert angerichtetes jagdliches Menü in der Schlossgaststätte, musikalisch-sinnlich ergänzt durch begleitende künstlerische Beiträge.
Ein vorangestellter Workshop mit Prof. Thomas Hauschild und Prof. Zdeněk Divoký bereitete die tschechischen und deutschen Teilnehmer auf die beiden Konzerte vor.

Zvučné tóny lesních rohů volaly k tradiční oslavě Hubertovy mše do zámeckého kostela na zámku Augustusburg a do zámku v Klášterci nad Ohří. Na zámku v Augustusburgu návštěvníky potěšilo rafinované lovecké menu v zámecké restauraci doplněné o hudební umělecké příspěvky.
Oběma koncertům předcházel přípravný workshop pro české a německé účastníky vedený Prof. Thomasem Hauschildem a Prof. Zdeňkem Divokým.

 

Jirkovský Písňovar – Internationaler Chorwettbewerb in Jirkov

Jirkovský Písňovar – Mezinárodní soutěžní festival sborové hudby v Jirkově

037 Dámský imbus

30.09.-02.10.2016

Der von Luboš Hána, Chorleiter an der Jan-Evangelista-Purkyně-Universität Ústí nad Labem, organisierte internationale Chorwettbewerb „Jirkovský Písňovar“ auf Schloss Červený Hrádek fand im letzten Jahr zum zehnten Mal statt.
Umrahmt wurden die Wettbewerbsdurchgänge durch Workshops, Begleitprogramm und Konzerte. Zuhören lohnte sich!

Mezinárodní soutěž sborů „Jirkovský Písňovar“, kterou organizuje Luboš Hána, sbormistr z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, se konala na zámku Červený Hrádek již podesáté.
Vedle soutěží jednotlivých sborů byly připraveny i workshopy, doprovodný program a koncerty. Návštěva se vyplatila!

 

Sommerphilharmonie 2016

Sommerphil2016 Projektbeginn

 11. Europäische Sommerphilharmonie und –Chor mit Lichterlabyrinth
vom 24. bis 29. Juni 2016in Chemnitz und Chomutov

11.
Evropská
letní
filharmonie
a
letní
sborse světelným labyrintemod 24. do 29. června 2016 v Chemnitz 
a 
Chomutově

Julian Dedu – Violine
Deborah Krupa – Viola
Europäische Sommerphilharmonie und –Chor

Leitung Örs Balogh und Luboš Hána
Lichterlabyrinth: Christian Holzmüller und Freunde

Julian Dedu – housle
Deborah Krupa – viola
Evropská letní filharmonie a letní sbor

Vedení Örs Balogh a Luboš Hána
Světelný labyrint: Christian Holzmüller a přátelé

Impressionen der Sommerphilharmonie 2016:

Fotos: © Ania Wagner 2016

 

Tschechische Teilnahme am 25. Sächsischen Mozartfest

In Mozarts Fußstapfen

22.5. 2016, 17:00, Weißes Haus, Markkleeberg

Gemeinsam mit den jungen Musikern des Projekts 100Mozart Kinder treten an dem Tag auch ehemalige sowie gegenwärtige Schüler der Jugendkunstschule aus Chomutov (Tschechien) auf:
Petra Toušková spielt Vier Stücke op.17 „Burleska“ von Josef Suk für Violine.
Tereza Novotná stellt das Stück von Emanuel de Falla: „Spanischer Tanz“ für Violine vor.
Der letzte tschechische Vertreter ist Ondřej Fedor – Violine, Jules Massenet „Thais Meditation“.

Die tschechischen Schüler spielen unter der Leitung von Emi Suzuki, die Lehrerin an der Jugendkunstschule ist. Emi Suzuki ist eine japanische Pianistin, die am „Tokyo College of Music“ und am Prager Konservatorium studierte.
Sie können sich auch auf weitere solistische und Kammerauftritte der jungen Musiker vom Projekt 100Mozartkinder sowie auf weitere ausländische Gäste, z.B. aus Italien freuen.

 

Lange Klaviernacht

27.05.2016, 19:30, Neuer Saal der Städtischen Musikschule Chemnitz

Den zweiten Teil des Musikabends gestalten die Schüler der Städtischen Musikschule Chemnitz. Am Piano werden sie unter anderem von Barbora Černá von der Jugendkunstschule Chomutov begleitet. Barbora Černá ist Schülerin von Emi Suzuki und für die Lange Klaviernacht hat sie das Musikstück Rêverie von C. Debussy vorbereitet. Im Rahmen des Abends wird auch Florian Patschinsky zwei Stücke spielen: „Nocturne“ von F. Chopin und „Unknown land“, was sein eigenes Stück ist.

Die Jugendkunstschule Chomutov ist zusammen mit der Universität J. E. Purkyně Ústí nad Labem Partner des deutsch-tschechischen Kooperationsprojekts Viva la musica, das von der Europäischen Union im Rahmen des Programms Freistaat Sachsen und Tschechische Republik 2014-2020 gefördert wird.

 

 Česká účast na 25. Saském Mozartově festivalu

Po stopách Mozarta

22.5. 2016, 17:00, Bílý dům (Weißes Haus), Markkleeberg

Společně s mladými muzikanty z projektu 100 Mozartových dětí vystoupí i bývalí a současní žáci Základní umělecké školy Chomutov:
Petra Toušková zahraje na housle skladbu Josefa Suka: Čtyři kusy op.17 „Burleska“.
Tereza Novotná si připravila skladbu Emanuela de Falla Španělský tanec, taktéž s houslemi.
Posledním českým zástupcem bude Ondřej Fedor se skladbou pro housle: Jules Massenet „Thais Meditation“.

Čeští žáci vystoupí pod vedením Emi Suzuki, učitelky ZUŠ Chomutov. Emi Suzuki je japonská pianistka, která studovala na „Tokyo College of Music“ a na Pražské konzervatoři.
Těšit se můžete i na další sólová a komorní vystoupení mladých hudebníků z projektu 100 Mozartových dětí, jakož i na zahraniční hosty, např. z Itálie.


Dlouhá klavírní noc

27.05.2016, 19:30, nový sál Městské hudební školy v Chemnitz

Druhou část hudebního večera připravují žáci Městské hudební školy Chemnitz. Na piano je doplní   i Barbora Černá ze ZUŠ Chomutov, která je žákyní Emi Suzuki. Barbora Černá si připravila skladbu C. Debussyho Rêverie. V rámci večera se představí i Florian Patschinsky se skladbami F. Chopina „Nocturne“ a se svou vlastní skladbou „Unknown land“.

Základní umělecká škola Chomutov je spolu s Univerzitou J. E. Purkyně Ústí nad Labem partnerem v česko-německém kooperačním projektu Viva la musica, který je financován Evropskou unií v rámci programu Svobodného státu Sasko a České republiky 2014-2020.

Viva la musica – Kooperationsprojekt startet mit dem 25. Sächsischen Mozartfest

„Viva la musica – Kultur in den Partnerstädten Chemnitz – Ústí nad Labem und deren Regionen“ ist der Titel eines neuen Kooperationsprojekts der Sächsischen Mozart-Gesellschaft e. V. mit der Universität J. E. Purkyně v Ústí nad Labem und der Jugendkunstschule ZUŠ Chomutov, gefördert von der Europäischen Union im Kooperationsprogramm Freistaat Sachsen – Tschechische Republik 2014-2020. Dank dieser Unterstützung können verschiedene gemeinsame Projekte in der Gestaltung und Ausführung gesichert und erweitert werden.

Den Auftakt zu „Viva la musica“ bildet das am 13. Mai 2016 beginnende 25. Sächsische Mozartfest, das inhaltlich und örtlich ausgebaut wird. Zudem können die Europäische Sommerphilharmonie und –Chor, die Hubertusmesse in Augustusburg und Klášterec nad Ohří, der Chorwettbewerb Jirkovský Písňovar, die Ausweitung der Projektidee des Lebendigen Adventskalenders von Chemnitz und Zschopau auch in Ústí nad Labem und die gemeinsame Amadeus’ Tafelrunde zu Mozarts Geburtstag in den kommenden Jahren von 2016 bis 2018 wesentlich vorangebracht werden.

Die Sächsische Mozart-Gesellschaft e. V. feiert in diesem Jahr das 25. Jubiläum des Mozartfestes – mehr als 25 Konzerte an über 20 Spielorten in Sachsen versprechen vom 13. bis zum 29. Mai unter dem Motto „Genius und Generationen“ außergewöhnliche musikalische Begegnungen mit renommierten Künstlern und Werken vom Barock bis zur Gegenwart.

Gleich das erste Wochenende des Sächsischen Mozartfestes ist mit viel Musik angefüllt: Der französische Geiger Gilles Apap ist der Solist und Dirigent im Eröffnungskonzert in der Kreuzkirche Chemnitz am 13. Mai, in diesem Rahmen wird der Mozartpreis 2016 an den Pianisten Peter Rösel verliehen. Der Trompeter Ludwig Güttler widmet sich im Konzert am 14. Mai der Generation von „Mozarts Vätern“. Die Ausstellung „Mozart in Kursachsen“ stellt die Wirkung des Genius in Mitteldeutschland vor, und das berühmte Singspiel „Die Zauberflöte“ ist am 15. Mai im faszinierenden Ambiente des Wasserkraftwerks Mittweida zu erleben. Weiterhin gastieren beim 25. Sächsischen Mozartfest das Calmus Ensemble, der MDR Rundfunkchor Leipzig, das Klenke Quartett, die deutsch-serbische Formation „Uwaga!“, der Tenor Markus Schäfer sowie herausragende Kammermusikensembles und Solisten.

Eine spannende Begegnung mit jungen Künstlern aus Chomutov wird es beim Sächsischen Mozartfest am 27. Mai im Neuen Saal der Städtischen Musikschule Chemnitz geben, wenn nach dem Recital von Mozart-Preisträger Peter Rösel Schüler der Musikschulen aus Chemnitz und Chomutov gemeinsam die „Lange Klaviernacht“ (Beginn 19.30 Uhr) ausgestalten.

Viva la musica – kooperační projekt startuje 25. Saským Mozartovým festivalem

„Viva la musica – kultura v partnerských městech Chemnitz – Ústí nad Labem a jejich regionech“ je název nového kooperačního projektu Saské Mozartovy společnosti e.V. s Univerzitou J.E. Purkyně v Ústí nad Labem a Základní uměleckou školou Chomutov podporovaného Evropskou unií v rámci kooperačního programu Svobodný stát Sasko – Česká republika 2014-2020. Díky této podpoře může být zajištěno konání a rozšíření různých společných projektů.

Zahájení projektu „Viva la musica“ představuje Saský Mozartův festival, který začíná 13. května 2016 a který je obsahově i lokálně rozšířen. Vedle toho mohou být v následujících letech 2016 až 2018 podstatně rozvíjeny i projekty Evropská letní filharmonie a sbor, Hubertova mše na zámku Augustusburg a v Klášterci nad Ohří, soutěž sborů Jirkovský Písňovar, rozšíření projektové myšlenky živoucího adventního kalendáře z Chemnitz a Zschopau do Ústí nad Labem a společné Amadeovo přátelské posezení k výročí Mozartových narozenin.

Saská Mozartova společnost e.V. slaví v tomto roce 25. výročí Mozartova festivalu – více jak 25 koncertů na 20 místech v Sasku slibují v čase od 13. do 29. května pod heslem „génius a generace“ neobvyklá hudební setkání s renomovanými umělci a díly od baroka po současnost.

Hned první víkend Saského Mozartova festivalu je naplněn hudbou: francouzský houslista Gilles Apap je sólistou a dirigentem zahajovacího koncertu v Kreuzkirche v Chemnitz, který se koná 13. května. V rámci tohoto večera obdrží pianista Peter Rösel Mozartovu cenu pro rok 2016. Trumpetista Ludwig Güttler se bude během koncertu 14. května věnovat generaci „Mozartových otců“. Výstava „Mozart v saském Kurfiřství“ představí působení génia ve středním Německu a slavnou zpěvohru „Kouzelná flétna“ lze zažít 15. května ve fascinujícím prostředí vodního díla Mittweida. Kromě toho hostují na 25. Saském Mozartově festivalu Calmus Ensemble, rozhlasový sbor MDR Lipsko, Klenke Quartett, německo-srbská formace „Uwaga!“, tenor Markus Schäfer, jakož i výtečné komorní soubory a sólisté.

Poutavé setkání s mladými umělci z Chomutova se uskuteční 27. května v Novém sále Městské hudební školy v Chemnitz, kde po recitálu nositele Mozartovy ceny Petera Rösela žáci hudebních škol Chemnitz a Chomutov společně připraví „Dlouhou klavírní noc“ (začátek v 19:30).

Viva Mozart 20160518 (c) Ania Wagner

Foto: © Ania Wagner 2016

Viva la musica – Kooperationsprojekt mit Tschechien für drei Jahre gesichert

Viva la musica – ein grenzüberschreitendes Kooperationsprojekt der Sächsischen Mozart-Gesellschaft e. V. mit der Universität J. E. Purkyne aus der Partnerstadt Ústí nad Labem kommt lebendig zum Klingen Am Montag trafen sich erstmals die Projektpartner aus Chemnitz und Ústí nad Labem nach der Bewilligung des von der Europäischen Union im Kooperationsprogramm Freistaat Sachsen-Tschechische Republik 2014-2020 … Weiterlesen →