Viva la musica – Kultur in den Partnerstädten Chemnitz – Ústí nad Labem und deren Regionen

SAB Emblem_Europaeische_Union_mit_Verweis_Fonds_FarbeSAB Programmlogo

LOGO_UJEP_CZ_CMYK     

 

ist der Titel eines Kooperationsprojekts der Sächsischen Mozart-Gesellschaft e. V. mit der Universität J. E. Purkyně – Universität Ústí nad Labem und der Jugendkunstschule ZUŠ Chomutov, gefördert von der Europäischen Union im Kooperationsprogramm Freistaat Sachsen – Tschechische Republik 2014–2020. Dank dieser Unterstützung können neben der gemeinsamen Gestaltung und Ausführung der Europäischen Sommerphilharmonie und –Chor auch die inhaltliche und örtliche Erweiterung des Sächsischen Mozartfestes, die Hubertusmesse in Augustusburg und Klášterec nad Ohří, der Chorwettbewerb Jirkovský Písňovar, die Ausweitung der Projektidee des Lebendigen Adventskalenders von Chemnitz und Zschopau auch in Ústí nad Labem und die gemeinsame Amadeus’ Tafelrunde zu Mozarts Geburtstag in den kommenden Jahren von 2016 bis 2018 wesentlich vorangebracht werden.

Viva la musica – Kultura v partnerských městech Chemnitz – Ústí nad Labem a jejich regionech

je titulem nového kooperačního projektu Saské Mozartovy společnosti e.V. spolu s Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Základní uměleckou školou T. G. Masaryka Chomutov, financovaného Evropskou unií v kooperačním programu Svobodný stát Sasko – Česká republika 2014–2020.
Díky této podpoře může být v následujících letech od 2016 do 2018 vedle společné realizace a provedení Evropské letní filharmonie a letního sboru také uskutečněn a dále rozvíjen obsahově a plošně rozšířený Saský Mozartův festival, Hubertova mše na Augustusburgu a v Klášterci nad Ohří, soutěžní festival sborové hudby Jirkovský Píšňovar, dále může být rozšířena projektová myšlenka živoucího adventního kalendáře z Chemnitz a Zschopau také do Ústí nad Labem a konat se společné Amadeovo přátelské posezení u příležitosti oslavy Mozartových narozenin.


Vorschau

–in Arbeit–


Rückblick

Samstag, 3. November, 17.30 Uhr
Schloss Augustusburg, Schlosskirche
Hubertusmesse und Hubertusmahl

sobota, 3. listopadu, 17.30
zámek Augustusburg, zámecký kostel
Hubertova mše a hostina

Sonntag, 4. November, 16.00 Uhr
Kaisersaal im Stadtmuseum Ústí nad Labem
Hubertusmesse

neděle, 4. listopadu, 16.00
Cisářský sál muzea města Ústí nad Labem,
Hubertova mše

Freitag, 19. Oktober, 17.30 Uhr
Villa Esche, Chemnitz
Amadeus´ Tafelrunde

pátek, 19. října, 17.30
Villa Esche, Chemnitz
Amadeovo přátelské posezení

2018 Freitag, 5. bis Sonntag, 7. Oktober                         
Jirkovský Písňovar
Internationaler Chorwettbewerb in Jirkov

pátek, 5. října – neděle, 7. října
Jirkovský Písňovar
Mezinárodní soutěžní festival sborové hudby v Jirkově

Weiter Informationen unter / další informace  www.jirkovskypisnovar.cz/en/

Samstag, 7. Juli bis Donnerstag, 12. Juli 2018
13. Europäische Sommerphilharmonie und –Chor 2018
Ein Sommernachtstraum – Märchen und Mythen

Samstag, 7. Juli, 19 Uhr, Lichterlabyrinth auf der Küchwaldwiese
Mittwoch, 11. Juli, 18 Uhr, Konzert in Chemnitz, Küchwaldbühne
Donnerstag, 12. Juli, 20 Uhr, Konzert in Chomutov, Letní Kino

Weitere Informationen erhalten Sie hier.

sobota, 7. července – čtvrtek, 12. července 2018
13.Evropská letní filharmonie a letní sbor
Sen noci svatojánské – pohádky a mýty

sobota, 7. července , 19:00, světelný labyrint, Küchwaldwiese
středa, 11. července, 18:00, koncert v Chemnitz, Küchwaldbühne
čtvrtek, 12. července, 20:00, koncert v Chomutově, Letní kino

4.-13. Mai 2018  27. Sächsisches Mozartfest

Schirmherrschaft / záštita
Dr. Matthias Rößler, Präsident des Sächsischen Landtages / prezident Saského
zemského sněmu
Barbara Ludwig, Oberbürgermeisterin der Stadt Chemnitz / primátorka města
Chemnitz

Mozart war ein Genie. Das wird heute kaum jemand bezweifeln. Und doch führt dieser Begriff etwas in die Irre. Weder Mozart noch seine Ideen sind „vom Himmel gefallen“, sondern sind das Ergebnis von unzähligen Einflüssen und Entwicklungen. Und nach Mozart? Da wirkt er fort in seinen Werken und inspiriert nächste Generationen zu Bearbeitungen, Variationen und auch rebellisch Neuem.
VARIATIONEN – mit diesem Thema wagt das Sächsische Mozartfest einen frischen Blick auf alte Werke, erkundet Zusammenhänge, fördert zahlreiche Entdeckungen zu Tage und lässt Vertrautes in neuem Licht erscheint.
Seien es Opern und Sinfonien „im Taschenformat“, sei es das berühmte Requiem einmal ohne Worte, seien es Huldigen im Jazz oder Mozart im Spiegel der Moderne: das Sächsische Mozartfest 2018 VARIATIONEN überrascht, bewegt und begeistert: ganz im Geiste des Genies Mozart und seiner Musik.
Weitere Informationen zum Sächsischen Mozartfest 2018 erhalten Sie hier.

Mozart byl génius. To dnes sotva někdo zpochybní. A přesto je tento pojem zavádějící. Jak Mozart, tak jeho myšlenky “nespadly z nebe”, nýbrž jsou výsledkem nesčetných vlivů a trendů. A po Mozartovi? I poté nadále působí ve svých dílech a inspiruje další generace ke zpracování, variacím a také k rebelskému novátorství.
VARIACE – tímto tématem se odvažuje Saský Mozartův festival pohlédnout nově na stará díla, prozkoumává souvislosti, zveřejňuje četné objevy a to, co je známé, nechává zjevit v novém světle.
Ať už to jsou opery, symfonie “v kapesním formátu”, ať je to známé rekvium pro jednou beze slov, ať je to holdování jazzu nebo Mozart v zrcadle moderny: Saský Mozartův festival 2018 VARIACE překvapí, rozhýbe a nadchne, zcela v duchu Mozartova génia a jeho hudby.

14. April 2018  Präludium zum 27. Sächsischen Mozartfest
11.00 Uhr – Opernhaus Chemnitz

Zwei Jubiläen fallen in diesem Jahr zusammen. Das Projekt 100Mozartkinder blickt auf 10 ereignisreiche Jahre zurück, in denen es gelungen ist, über 100 Kinder musikpädagogisch zu fördern. Das Streichorchester Ponticello, zu dem die Mozartkinder seit vielen Jahren freundschaftliche Beziehungen pflegen, besteht an der Jugendkunstschule ZUŠ Chomutov bereits seit 20 Jahren. Was liegt näher, als Freundschaft und Jubiläen gemeinsam zu feiern?
Den Auftakt zu mehreren grenzüberschreitenden Konzerten im Festjahr bildet diese Matinee in der Chemnitzer Oper, die zugleich als Einstimmung auf das Sächsischen Mozartfestes erklingt.

Na tento rok připadnou dvě výročí. Projekt 100Mozartových dětí se ohlíží za deseti roky plnými zážitků, ve kterých se podařilo v hudební výuce podpořit přes 100 dětí. Smyčcový orchestr Ponticello, se kterým se Mozartovy děti již několik let přátelí, existuje na Základní umělecké škole Chomutov již dvacet let. Co jiného slavit, nežli přátelství a výročí?
Toto matiné v opeře Chemnitz představuje úvod k několika přeshraničním koncertům a zároveň nás naladí na Saský Mozartův festival.

1. – 24. Dezember 2017
Lebendiger Adventskalender
in Chemnitz, Ústí nad Labem und der Region Erzgebirge
Živoucí adventní kalendář
v Chemnitz, Ústí nad Labem a v Krušnohoří

Die genauen Daten und „Türchen“ werden wir noch publizieren. Sie sind im Dezember auf unserer Internetseite zu finden.

Přesné časy a „okénka“ budou teprve zveřejněny. Naleznete je v prosinci na webové stránce.

 

28./29.10.2017 Hubertusmesse und Hubertusmahl
Hubertova mše

St. Hubertus - ein Vorbild der Achtsamkeit

Volltönender Hörnerklang eines großen Hornensembles ruft zum traditionellen Feiern der Hubertusmesse in die Schlosskirche auf Schloss Augustusburg und nach Schloss Klášterec nad Ohří. Wir laden Sie herzlich ein, dieses herausgehobene Ereignis gemeinsam mit uns in Konzert und gemeinsamem Gesang zu begehen. In Augustusburg verwöhnt ein raffiniert angerichtetes jagdliches Menü Sie anschließend in der Schlossgaststätte, musikalisch-sinnlich ergänzt durch begleitende künstlerische Beiträge.
Ein vorangestellter Workshop mit Prof. Thomas Hauschild und Prof. Zdeněk Divoký bereitet die tschechischen und deutschen Teilnehmer auf die beiden Konzerte vor.
Workshop und Konzerte sind gefördert von der Europäischen Union, Europäischer Fonds für regionale Entwicklung, im Rahmen des Projektes „Viva la musica – Kultur in den Partnerstädten Chemnitz – Ústí nad Labem und deren Regionen“.

Zvučné tóny lesních rohů volají k tradiční oslavě Hubertovy mše do zámeckého kostela na zámku Augustusburg a do císařského sálu Muzea města Ústí nad Labem. Srdečně Vás zveme ke společně prožitému koncertu a společnému zpívání. Na zámku Augustusburg Vás rozmazlí zvěřinové menu s hudebním doprovodným programem v zámecké restauraci.
Koncertům předchází workshop pro české a německé účastníky vedený Prof. Thomasem Hauschildem a Prof. Zdeňkem Divokým.
Workshop a koncerty podporuje Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj v rámci projektu “Viva la musica – kultura v partnerských městech Chemnitz – Ústí nad Labem a jejích regionech”.

16. – 18. 10. 2017 Cantus Choralis
Internationales Symposium zum Chorgesang in Ústí nad Labem
Mezinárodní sympozium o sborovém zpěvu


© Wolfgang Schmidt

Das Symposium widmet sich aktuellen Fragen des Chorgesangs. Workshops und Auftritte der Chöre des Lehrstuhles für Musikpädagogik PF der Jan-Evangelista-Purkyně-Universität Ústí nad Labem sind Bestandteil der Tagung.
Am Montag, 16. Oktober, findet im Kaisersaal im Stadtmuseum Ústí nad Labem ein Chorkonzert statt, bei dem u.a. der Universitätschor der technischen Universität Chemnitz auftreten wird.

Sympozium se věnuje aktuální problematice sborového zpěvu, součástí jsou workshopy a vystoupení sborů katedry hudební výchovy PF UJEP.
V pondělí, 16. října, se koná v Císařském sále Muzea města Ústí nad Labem sborový koncert, na němž vystoupí mimo jiné sbor Unichor z Chemnitz.

06.-08.10.2017  Chorwettbewerb Jirkovský Písňovar

Der von Luboš Hána, Chorleiter an der Jan-Evangelista-Purkyně-Universität Ústí nad Labem, organisierte internationale Chorwettbewerb „Jirkovský Písňovar“ auf Schloss Červený Hrádek findet in diesem Jahr zum 11ten Mal statt.
Umrahmt werden die Wettbewerbsdurchgänge durch Workshops, Begleitprogramm und Konzerte. Zuhören lohnt sich!

Mezinárodní soutěž sborů „Jirkovský Písňovar“, kterou organizuje Luboš Hána, sbormistr z  Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, se koná na zámku Červený Hrádek již pojedenácté.
Vedle soutěží jednotlivých sborů jsou připraveny i workshopy, doprovodný program a koncerty.
Návštěva se vyplatí!

23.-28.06.2017
12. Europäische Sommerphilharmonie und -Chor
12.
 Evropská
 letní
 filharmonie
 a
 letní
 sbor

Die Sommerphilharmonie und -Chor ist ein besonderes Projekt, welches Begeisterung für das Erleben der gegenseitigen Hingabe, für den schönen Klang, für die musikalische Botschaft und die Fröhlichkeit des Miteinanders schafft. Bezaubernd ist die Faszination einer Ausnahme-situation, in der Dinge geschehen, die sonst nicht möglich zu sein scheinen.

Letní filharmonie je speciální projekt, který nadchne hráče i diváky prožitím vzájemného úsilí o co nejhezčí tón, hudebním poselstvím a radostí ze společného hraní. Ta výjimečná situace, kdy lze dosáhnout věcí, které se zdají nemožné, je kouzelná a fascinující zároveň.
Společně si zde zahrají mladí i staří, profesionálové i začátečníci.
V tomto neziskovém projektu jsou financovány pouze základní výdaje – většina programu probíhá na dobrovolné bázi.

 

12.-28.05.2017        26. Sächsisches Mozartfest

SMF2017_Web-kopf230 Jahren nach Mozarts umjubelter Opernpremiere „Don Giovanni“  stößt das Sächsische Mozartfest die Tore weit auf in Richtung Mitteleuropa. „Mozart und Böhmen“ ist das Thema unseres Festivals – mit führenden Interpreten der Alten Musik, die neben Mozart meisterhafte Werke von Josef Mysliveček (1737-1781) oder Georg Anton Benda (1722-1795) zelebrieren werden. Mit gefeierten Kammermusikensembles, die von Mozart aus bis in die Klassische Moderne des Nachbarlandes blicken oder mit Vokalmusik, die zu den spirituellen Wurzeln der legendären böhmischen Musikalität vordringt.
Und schon Mozart berauschte sich an der Lebensfreude traditioneller böhmischer Musik und ließ sich von den Klängen und Tänzen inspirieren. Grund genug, beim Mozartfest diese volkstümlichen Quellen der Klassik in einem eigenen Schwerpunkt zu erkunden.

230 let od Mozartovy oslavované operní premiéry otevírá Saský Mozartův festival brány dál ve směru střední Evropa. 26. Saský Mozartův festival s názvem „Mozart a Čechy“ oslavuje kreativní, úspěšné spojení génia ze Salcburku a hudební krajiny, jejíž podnikaví zástupci přijímali s otevřenou náručí všechny nové vývoje z celé Evropy.
Hudební poklad české kultury, který je ještě stále zčásti neznámý a vyčkává na své objevení, je spolu s Mozartovým dílem a působením hlavním tématem Saského Mozartova festivalu 2017.

27.01.2017 Amadeus Tafelrunde

Jährlich ehrt die Sächsische Mozart-Gesellschaft e. V. mit ihren Mitgliedern, Förderern und Freunden zu Mozarts Geburtstag ihren Namenspatron mit einem musikalischen Buffet. Die Vorstellung der neuen Stipendiaten und die Vergabe der Stipendien sowie herausragende Interpreten, wie das Nostitz Quartett aus Prag, verleihen dem Abend besonderen künstlerischen Glanz. Die Finanzierung des Förderstipendiums 2017 wird wieder durch die LBBW Sachsen Bank ermöglicht, wofür wir uns herzlich bedanken. Lassen Sie sich von den kulinarischen Köstlichkeiten des Günnewig Hotels Chemnitzer Hof verwöhnen und genießen Sie einen Augen-, Ohren- und Gaumenschmaus!

Každoročně oslavuje Saská Mozartova společnost e.V. spolu se svými členy, sponzory a přáteli narozeniny svého patrona občerstvením s hudebním doprovodem. Představení nových stipendistů, udělení stipendií a výborní interpreti, jako Nosticův kvartet z Prahy, propůjčí večeru zvláštní umělecký třpyt.

 

Rückblick auf 2016

Lebendiger Adventskalender 2016

Živoucí adventní kalendář 2016

adventskalender_2

Jeden Abend öffnet sich ein Türchen. Geschäfte, Institutionen und Hausgemeinschaften laden ein, um zueinander zu kommen und sich kennenzulernen – Lieder singen, Geschichten erzählen, Gedichte aufsagen, Kekse essen, sich Tee und Glühwein schmecken lassen, den Advent feiern und einander etwas Gutes tun.

Erstmals im vergangenen Jahr trug die Sächsische Mozart-Gesellschaft e. V. im Rahmen des Kooperationsprojektes „Viva la musica – Kultur in den Partnerstädten Chemnitz – Ústí nad Labem und deren Regionen“ die Idee des Lebendigen Adventskalenders auch zu ihren tschechischen Freunden.

Každý večer se otevře jedno okénko. Obchody, instituce a domácnosti zvou ke společně strávenému času – zpíváním, vyprávěním příběhů, básněmi, pohoštěním s cukrovím, čajem a svařeným vínem oslavíme advent a uděláme pro sebe navzájem něco dobrého.

Vloni poprvé sdílela Saská Mozartova společnost z.s. díky kooperačnímu projektu „Viva la musica – kultura v partnerských městech Chemnitz – Ústí nad Labem a jejich regionech“tuto myšlenku Živoucího adventního kalendáře se svými českými přáteli.

Hubertusmesse und Hubertusmahl

Hubertova mše

270614/Hubertusburg/Hornklasse von Thomas Hauschild aud Schloss Hubertusburg
Foto:Wolfgang Schmidt/e-mail: aktuell-sachsen@t-online.de
©schmidtfoto-chemnitz www.aktuell-sachsen.de

Volltönender Hörnerklang eines großen Hornensembles rief zur traditionellen Feiern der Hubertusmesse in die Schlosskirche auf Schloss Augustusburg und nach Schloss Klášterec nad Ohří. In Augustusburg verwöhnte ein raffiniert angerichtetes jagdliches Menü in der Schlossgaststätte, musikalisch-sinnlich ergänzt durch begleitende künstlerische Beiträge.
Ein vorangestellter Workshop mit Prof. Thomas Hauschild und Prof. Zdeněk Divoký bereitete die tschechischen und deutschen Teilnehmer auf die beiden Konzerte vor.

Zvučné tóny lesních rohů volaly k tradiční oslavě Hubertovy mše do zámeckého kostela na zámku Augustusburg a do zámku v Klášterci nad Ohří. Na zámku v Augustusburgu návštěvníky potěšilo rafinované lovecké menu v zámecké restauraci doplněné o hudební umělecké příspěvky.
Oběma koncertům předcházel přípravný workshop pro české a německé účastníky vedený Prof. Thomasem Hauschildem a Prof. Zdeňkem Divokým.

 

Jirkovský Písňovar – Internationaler Chorwettbewerb in Jirkov

Jirkovský Písňovar – Mezinárodní soutěžní festival sborové hudby v Jirkově

037 Dámský imbus

Der von Luboš Hána, Chorleiter an der Jan-Evangelista-Purkyně-Universität Ústí nad Labem, organisierte internationale Chorwettbewerb „Jirkovský Písňovar“ auf Schloss Červený Hrádek fand im letzten Jahr zum zehnten Mal statt.
Umrahmt wurden die Wettbewerbsdurchgänge durch Workshops, Begleitprogramm und Konzerte. Zuhören lohnte sich!

Mezinárodní soutěž sborů „Jirkovský Písňovar“, kterou organizuje Luboš Hána, sbormistr z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, se konala na zámku Červený Hrádek již podesáté.
Vedle soutěží jednotlivých sborů byly připraveny i workshopy, doprovodný program a koncerty. Návštěva se vyplatila!

 

Sommerphilharmonie 2016

Sommerphil2016 Projektbeginn

 11. Europäische Sommerphilharmonie und –Chor mit Lichterlabyrinth
vom 24. bis 29. Juni 2016in Chemnitz und Chomutov

11.
Evropská
letní
filharmonie
a
letní
sborse světelným labyrintemod 24. do 29. června 2016 v Chemnitz 
a 
Chomutově

Julian Dedu – Violine
Deborah Krupa – Viola
Europäische Sommerphilharmonie und –Chor

Leitung Örs Balogh und Luboš Hána
Lichterlabyrinth: Christian Holzmüller und Freunde

Julian Dedu – housle
Deborah Krupa – viola
Evropská letní filharmonie a letní sbor

Vedení Örs Balogh a Luboš Hána
Světelný labyrint: Christian Holzmüller a přátelé

Impressionen der Sommerphilharmonie 2016:

Fotos: © Ania Wagner 2016

 

Tschechische Teilnahme am 25. Sächsischen Mozartfest

In Mozarts Fußstapfen

22.5. 2016, 17:00, Weißes Haus, Markkleeberg

Gemeinsam mit den jungen Musikern des Projekts 100Mozart Kinder treten an dem Tag auch ehemalige sowie gegenwärtige Schüler der Jugendkunstschule aus Chomutov (Tschechien) auf:
Petra Toušková spielt Vier Stücke op.17 “Burleska” von Josef Suk für Violine.
Tereza Novotná stellt das Stück von Emanuel de Falla: „Spanischer Tanz“ für Violine vor.
Der letzte tschechische Vertreter ist Ondřej Fedor – Violine, Jules Massenet “Thais Meditation”.

Die tschechischen Schüler spielen unter der Leitung von Emi Suzuki, die Lehrerin an der Jugendkunstschule ist. Emi Suzuki ist eine japanische Pianistin, die am „Tokyo College of Music“ und am Prager Konservatorium studierte.
Sie können sich auch auf weitere solistische und Kammerauftritte der jungen Musiker vom Projekt 100Mozartkinder sowie auf weitere ausländische Gäste, z.B. aus Italien freuen.

 

Lange Klaviernacht

27.05.2016, 19:30, Neuer Saal der Städtischen Musikschule Chemnitz

Den zweiten Teil des Musikabends gestalten die Schüler der Städtischen Musikschule Chemnitz. Am Piano werden sie unter anderem von Barbora Černá von der Jugendkunstschule Chomutov begleitet. Barbora Černá ist Schülerin von Emi Suzuki und für die Lange Klaviernacht hat sie das Musikstück Rêverie von C. Debussy vorbereitet. Im Rahmen des Abends wird auch Florian Patschinsky zwei Stücke spielen: „Nocturne“ von F. Chopin und „Unknown land“, was sein eigenes Stück ist.

Die Jugendkunstschule Chomutov ist zusammen mit der Universität J. E. Purkyně Ústí nad Labem Partner des deutsch-tschechischen Kooperationsprojekts Viva la musica, das von der Europäischen Union im Rahmen des Programms Freistaat Sachsen und Tschechische Republik 2014-2020 gefördert wird.

 

 Česká účast na 25. Saském Mozartově festivalu

Po stopách Mozarta

22.5. 2016, 17:00, Bílý dům (Weißes Haus), Markkleeberg

Společně s mladými muzikanty z projektu 100 Mozartových dětí vystoupí i bývalí a současní žáci Základní umělecké školy Chomutov:
Petra Toušková zahraje na housle skladbu Josefa Suka: Čtyři kusy op.17 “Burleska“.
Tereza Novotná si připravila skladbu Emanuela de Falla Španělský tanec, taktéž s houslemi.
Posledním českým zástupcem bude Ondřej Fedor se skladbou pro housle: Jules Massenet “Thais Meditation”.

Čeští žáci vystoupí pod vedením Emi Suzuki, učitelky ZUŠ Chomutov. Emi Suzuki je japonská pianistka, která studovala na „Tokyo College of Music“ a na Pražské konzervatoři.
Těšit se můžete i na další sólová a komorní vystoupení mladých hudebníků z projektu 100 Mozartových dětí, jakož i na zahraniční hosty, např. z Itálie.


Dlouhá klavírní noc

27.05.2016, 19:30, nový sál Městské hudební školy v Chemnitz

Druhou část hudebního večera připravují žáci Městské hudební školy Chemnitz. Na piano je doplní   i Barbora Černá ze ZUŠ Chomutov, která je žákyní Emi Suzuki. Barbora Černá si připravila skladbu C. Debussyho Rêverie. V rámci večera se představí i Florian Patschinsky se skladbami F. Chopina „Nocturne“ a se svou vlastní skladbou „Unknown land“.

Základní umělecká škola Chomutov je spolu s Univerzitou J. E. Purkyně Ústí nad Labem partnerem v česko-německém kooperačním projektu Viva la musica, který je financován Evropskou unií v rámci programu Svobodného státu Sasko a České republiky 2014-2020.

Viva la musica – Kooperationsprojekt startet mit dem 25. Sächsischen Mozartfest

„Viva la musica – Kultur in den Partnerstädten Chemnitz – Ústí nad Labem und deren Regionen“ ist der Titel eines neuen Kooperationsprojekts der Sächsischen Mozart-Gesellschaft e. V. mit der Universität J. E. Purkyně v Ústí nad Labem und der Jugendkunstschule ZUŠ Chomutov, gefördert von der Europäischen Union im Kooperationsprogramm Freistaat Sachsen – Tschechische Republik 2014-2020. Dank dieser Unterstützung können verschiedene gemeinsame Projekte in der Gestaltung und Ausführung gesichert und erweitert werden.

Den Auftakt zu „Viva la musica“ bildet das am 13. Mai 2016 beginnende 25. Sächsische Mozartfest, das inhaltlich und örtlich ausgebaut wird. Zudem können die Europäische Sommerphilharmonie und –Chor, die Hubertusmesse in Augustusburg und Klášterec nad Ohří, der Chorwettbewerb Jirkovský Písňovar, die Ausweitung der Projektidee des Lebendigen Adventskalenders von Chemnitz und Zschopau auch in Ústí nad Labem und die gemeinsame Amadeus’ Tafelrunde zu Mozarts Geburtstag in den kommenden Jahren von 2016 bis 2018 wesentlich vorangebracht werden.

Die Sächsische Mozart-Gesellschaft e. V. feiert in diesem Jahr das 25. Jubiläum des Mozartfestes – mehr als 25 Konzerte an über 20 Spielorten in Sachsen versprechen vom 13. bis zum 29. Mai unter dem Motto „Genius und Generationen“ außergewöhnliche musikalische Begegnungen mit renommierten Künstlern und Werken vom Barock bis zur Gegenwart.

Gleich das erste Wochenende des Sächsischen Mozartfestes ist mit viel Musik angefüllt: Der französische Geiger Gilles Apap ist der Solist und Dirigent im Eröffnungskonzert in der Kreuzkirche Chemnitz am 13. Mai, in diesem Rahmen wird der Mozartpreis 2016 an den Pianisten Peter Rösel verliehen. Der Trompeter Ludwig Güttler widmet sich im Konzert am 14. Mai der Generation von “Mozarts Vätern”. Die Ausstellung “Mozart in Kursachsen” stellt die Wirkung des Genius in Mitteldeutschland vor, und das berühmte Singspiel „Die Zauberflöte“ ist am 15. Mai im faszinierenden Ambiente des Wasserkraftwerks Mittweida zu erleben. Weiterhin gastieren beim 25. Sächsischen Mozartfest das Calmus Ensemble, der MDR Rundfunkchor Leipzig, das Klenke Quartett, die deutsch-serbische Formation „Uwaga!“, der Tenor Markus Schäfer sowie herausragende Kammermusikensembles und Solisten.

Eine spannende Begegnung mit jungen Künstlern aus Chomutov wird es beim Sächsischen Mozartfest am 27. Mai im Neuen Saal der Städtischen Musikschule Chemnitz geben, wenn nach dem Recital von Mozart-Preisträger Peter Rösel Schüler der Musikschulen aus Chemnitz und Chomutov gemeinsam die „Lange Klaviernacht“ (Beginn 19.30 Uhr) ausgestalten.

Viva la musica – kooperační projekt startuje 25. Saským Mozartovým festivalem

„Viva la musica – kultura v partnerských městech Chemnitz – Ústí nad Labem a jejich regionech“ je název nového kooperačního projektu Saské Mozartovy společnosti e.V. s Univerzitou J.E. Purkyně v Ústí nad Labem a Základní uměleckou školou Chomutov podporovaného Evropskou unií v rámci kooperačního programu Svobodný stát Sasko – Česká republika 2014-2020. Díky této podpoře může být zajištěno konání a rozšíření různých společných projektů.

Zahájení projektu „Viva la musica“ představuje Saský Mozartův festival, který začíná 13. května 2016 a který je obsahově i lokálně rozšířen. Vedle toho mohou být v následujících letech 2016 až 2018 podstatně rozvíjeny i projekty Evropská letní filharmonie a sbor, Hubertova mše na zámku Augustusburg a v Klášterci nad Ohří, soutěž sborů Jirkovský Písňovar, rozšíření projektové myšlenky živoucího adventního kalendáře z Chemnitz a Zschopau do Ústí nad Labem a společné Amadeovo přátelské posezení k výročí Mozartových narozenin.

Saská Mozartova společnost e.V. slaví v tomto roce 25. výročí Mozartova festivalu – více jak 25 koncertů na 20 místech v Sasku slibují v čase od 13. do 29. května pod heslem „génius a generace“ neobvyklá hudební setkání s renomovanými umělci a díly od baroka po současnost.

Hned první víkend Saského Mozartova festivalu je naplněn hudbou: francouzský houslista Gilles Apap je sólistou a dirigentem zahajovacího koncertu v Kreuzkirche v Chemnitz, který se koná 13. května. V rámci tohoto večera obdrží pianista Peter Rösel Mozartovu cenu pro rok 2016. Trumpetista Ludwig Güttler se bude během koncertu 14. května věnovat generaci „Mozartových otců“. Výstava „Mozart v saském Kurfiřství“ představí působení génia ve středním Německu a slavnou zpěvohru „Kouzelná flétna“ lze zažít 15. května ve fascinujícím prostředí vodního díla Mittweida. Kromě toho hostují na 25. Saském Mozartově festivalu Calmus Ensemble, rozhlasový sbor MDR Lipsko, Klenke Quartett, německo-srbská formace „Uwaga!“, tenor Markus Schäfer, jakož i výtečné komorní soubory a sólisté.

Poutavé setkání s mladými umělci z Chomutova se uskuteční 27. května v Novém sále Městské hudební školy v Chemnitz, kde po recitálu nositele Mozartovy ceny Petera Rösela žáci hudebních škol Chemnitz a Chomutov společně připraví „Dlouhou klavírní noc“ (začátek v 19:30).

Viva Mozart 20160518 (c) Ania Wagner

Foto: © Ania Wagner 2016

Viva la musica – Kooperationsprojekt mit Tschechien für drei Jahre gesichert

Viva la musica – ein grenzüberschreitendes Kooperationsprojekt der Sächsischen Mozart-Gesellschaft e. V. mit der Universität J. E. Purkyne aus der Partnerstadt Ústí nad Labem kommt lebendig zum Klingen Am Montag trafen sich erstmals die Projektpartner aus Chemnitz und Ústí nad Labem nach der Bewilligung des von der Europäischen Union im Kooperationsprogramm Freistaat Sachsen-Tschechische Republik 2014-2020 … Weiterlesen →