Ohren auf, Europa! Otevři uši, Evropo!Ohren auf, Europa! Otevři uši, Evropo!

SAB Emblem_Europaeische_Union_mit_Verweis_Fonds_FarbeSAB Programmlogo

ist der Titel eines deutsch-tschechischen Kooperationsprojekts des Sächsischen Musikrates mit der Sächsischen Mozart-Gesellschaft e. V. und der Jugendkunstschule ZUŠ Chomutov, gefördert von der Europäischen Union im Kooperationsprogramm Freistaat Sachsen – Tschechische Republik 2014–2020.

Dank dieser Unterstützung können neben einem deutsch-tschechischen musikalischen Austausch von Kindern, Jugendlichen und Senioren der Sächsischen Mozart-Gesellschaft e. V. Chemnitz und der Jugendkunstschule ZUŠ Chomutov, die gemeinsame Gestaltung und Ausführung der Europäischen Sommerphilharmonie und –Chor stattfinden, wie auch Konzerte im Rahmen des Sächsischen Mozartfestes, die Hubertusmesse in Augustusburg und Chomutov, sowie die Ausweitung der Projektidee des Lebendigen Adventskalenders in Chemnitz und der Region Ústí nad Labem vorangebracht werden.

Otevři uši, Evropo!

je titulem německo-českého kooperačního projektu, mezi Saskou hudební radou, Saskou Mozartovou společností Chemnitz a Základní umělecku školou Chomutov, který je financován Evropskou unií v programu spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká republika 2014-2020.

Díky této podpoře se může uskutečnit nejen hudební výměna dětí, mládeže a seniorů mezi Saskou Mozartovou společností Chemnitz a Základní uměleckou školou Chomutov, ale i společná realizace Evropské letní filharmonie. Dále se také mohou uskutečnit koncerty v rámci saského Mozartova festivalu či Hubertovy mše v Augustusburgu a Chomutově. Stejně tak, dochází k rozšíření myšlenky projektu Živý adventní kalendář ve městě Chemnitz a v Ústeckém kraji.


Vorschau – výhled

20.03.2022 Benefizkonzert Frühlingserwachen Kreuzkirche Chemnitz / Benefiční koncert Jarní procitnutí kostel Kreuzkirche Chemnitz

20.05.2022 Eröffnungskonzert Sächsisches Mozartfest 2022 Kreuzkirche Chemnitz / Zahajovací koncert Saský Mozartův festival 2022 kostel Kreuzkirche Chemnitz

29.05.2022 Klangpfad – musikalische Entdeckungen für Kleine und Große Schloßberg Chemnitz / Zvuková stezka – hudební objevy pro malé i velké Schloßberg Chemnitz

03.06.2022 „Klingende Gärten“ in Chomutov / „Znějící zahrady“ v Chomutově

03.06.2022 Treffen des Senioren-Ensembles Chemnitz und der Senioren-Akademie Jugendkunstschule Chomutov in Chomutov/ setkání seniorských souborů Chemnitz a seniorské akademie Chomutova v Chomutově

05.06.2022 „Klingende Gärten“ in Chemnitz / „Znějící zahrady“ v Chemnitz

15.07. bis 19.07.2022 Europäische Sommerphilharmonie und -Chor in Chemnitz und Chomutov / Evropská letní filharmonie a sbor v Chemnitz a Chomutově – Ludwig van Beethoven – IX. Sinfonie d-Moll op. 125, Stephan König – „Elysium“ (Uraufführung / premiéra)
18.07.2022 Konzert am Montag um 20.00 Uhr vor dem Karl-Marx-Monument Chemnitz / Koncert v pondělí ve 20.00 před monumentem Karla Marxe v Chemnitz
19.07.2022 Konzert am Dienstag um 20.00 Uhr im Sommerkino Chomutov / Koncert v úterý ve 20.00 v Letním kině v Chomutově

24.07. bis 30.07.2022 Musikakademie Sächsischer Musikrat auf Schloss Colditz – Thema „Kraftstoff“ / Hudební akademie Saské hudební rady na zámku Colditz – téma „pohonná látka“

02.09. bis 04.09.2022 Proben und Konzert am Alaunsee Chomutov / Zkoušky a koncert Kamencové jezero Chomutov

28. bis 29.10.2022 Proben und Konzert Hubertusmesse auf Schloss Augustusburg / zkoušky a koncert Hubertova mše na zámku Augustusburg
30.10.2022 Konzert Hubertusmesse Chomutov / koncert Hubertova mše Chomutov

27.11.2022 Benefizkonzert Kreuzkirche Chemnitz / Benefiční koncert Kreuzkirche Chemnitz

12/2022 Lebendiger Adventskalender Chemnitz / Živoucí adventní kalendář Chemnitz

12/2022 Weihnachtskonzert ZUŠ Chomutov / Vánoční koncert ZUŠ Chomutov


Rückblick – Ohlédnutí

November/Dezember 2021 Lebendiger Adventskalender: Konzerte in der Region Ústí und in Chemnitz und Umgebung / Živoucí adventní kalendář

29.10. bis 30.10.2021 Hubertusmesse auf Schloss Augustusburg / Hubertova mše do zámeckého kostela na zámku Augustusburg

07.10.2021 Musikcafé da capo Kraftwerk Chemnitz – Musikalische Begegnung der Seniorenakademie ZUŠ Chomutov und Senioren Chemnitz

01.08. bis 08.08.2021 Musikakademie Sächsischer Musikrat mit dem Thema „Hallo ich“ „Ahoj Já“ auf Schloss Colditz

November/Dezember 2020 Konzerte in der Region Ústí und in Chemnitz und Umgebung im Lebendigem Adventskalender / Živoucí adventní kalendář v Ústeckém kraji a v Chemnitz a okolí

05.09.2020 100Meter Kunst in alle Richtungen und Lichterlabyrinth in Chemnitz

26.07.2020 bis 02.08.2020 Musikakademie Sächsischer Musikrat “In 7 Klängen UMdieWELT / 7 zvuky oKOLO světa auf Schloss Colditz”