Dagmar Zelenková

Die Sopranistin Dagmar Zelenková wurde in Chomutov geboren und studierte an der Pädagogischen Fakultät der UJEP das Fach Musikunterricht – Sologesang in der Klasse von Frau Květa Koníčková-Jonášová. Seit 1994 arbeitet sie als Fachassistentin am Lehrstuhl für Musikunterricht an der Universität Jan Evangelista Purkyně in Ústí nad Labem. Ihr Schwerpunkt liegt vor allem auf der Belcanto-Interpretation. Dagmar Zelenková singt ebenso Barock- und Mozartoper wie auch frühromantische Opern, aber sie interpretiert auch neuere Genres. Als Sängerin hat sie bereits in Tschechien sowie in Deutschland, Italien, Spanien, Slowakei und der Schweiz konzertiert.

Donnerstag, 18.05.2017  19:30 Uhr

Ev.-Luth. St. Martinskirche
An der Kirche 5, 09405 Zschopau, Sachsen

 

Rodačka z Chomutova vystudovala na PF UJEP obor hudební výchova – sólový zpěv ve třídě paní Květy Koníčkové – Jonášové. Od roku 1994 až do současnosti působí na katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty J. E. Purkyně v Ústí nad Labem coby odborná asistentka. Zaměřuje se především na belcantovou interpretaci, tj. barokní, mozartovskou operu a raně romantickou operu, ale nevyhýbá se i interpretaci novějších žánrů. Coby zpěvačka působí koncertně u nás i v zahraničí (Německo, Itálie, Španělsko, Slovensko, Švýcarsko).

TŘI SBORY – Drei-Klang
Donnerstag, 18.05.2017 19:30 Uhr

Ev.-Luth. St. Martinskirche
An der Kirche 5, 09405 Zschopau, Sachsen