Zdeněk Divoký

1954 in Zlin/Mähren geboren, studierte Zdeněk Divoký Waldhorn am Konservatorium und später an der Janáček-Akademie für Musik und Kunst in Brünn, zuletzt in der Klasse von Prof. František Šolc. Seine professionelle Laufbahn begann er 1973 für sechs Jahre als Solohornist der Staatlichen Philharmonie in Brünn, seit 1979 ist er Mitglied der Tschechischen Philharmonie in Prag. In dieser Zeit gewann er mehrere Auszeichnungen bei renommierenden internationalen Wettbewerben /Markneukirchen 1974 und 1976, Prager Frühling 1974 und 1978, ARD Wettbewerb München 1978/.
Außerdem spielt er als Hornsolist und ständiges Mitglied  bei verschiedener bekannter Kammermusik-Ensembles /Prager Horntrio, Hornoktett der Tschechischen Philharmonie, Philharmonisches Oktett etc./. Es gibt mit ihm zahlreiche Fernsehauftritte und Rundfunkproduktionen auch im Ausland. Bisher hat er zehn Solo und Kammermusik CDs aufgenommen.
Als Solist spielte er in Deutschland, Österreich, in der Schweiz, England, Spanien, Italien, Holland, Japan und in Kanada. 1991 gründete er mit seinen Kollegen Jindřich Petráš und Jiří Havlík die Horn Music Agency Prag, die jedes Jahr viele internationale Kurse HORNCLASS in Nové Strašecí veranstaltet.

Narozen ve Zlíně v roce 1954. Od roku 1969 studoval na konzervatoři v Brně pod vedením profesora Františka Šolce a u stejného pedagoga pokračoval na JAMU v letech 1975 – 80. Od r. 1973 byl členem orchestru Státní filharmonie Brno, kde působil 1975 – 79 jako sólohornista. Od roku 1979 dosud je členem skupiny lesních rohů v České filharmonii.
Během studií se zúčastnil řady domácích i zahraničních soutěží. Je laureátem národních soutěží ministerstva kultury 1973, 74, 76 a mezinárodních – Markneukirchen 1974, 1976 /2. a 3.cena/, soutěže Pražského jara 1974, 1978 /3. a 1.cena/, ARD Mnichov 1978 /3.cena/. Působil v řadě komorních souborů– ještě v Brně to bylo trio Tres Moravi a Foerstrovo dechové kvinteto, později v Praze Pražské žesťové trio a Pražské trio lesních rohů, Česká dechová harmonie a Okteto českých filharmoniků v čele s Bohuslavem Matouškem. V různých komorních sestavách i jako sólista natočil řadu LP a CD, rozhlasových a televizních snímků/viz přiložený seznam nahrávek/
Jako sólista vystupoval v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Anglii, Španělsku, Itálii, Holandsku, Japonsku a Kanadě. V r. 1991 založil se svými kolegy Jindřichem Petrášem a Jiřím Havlíkem agenturu Horn Music Agency Prague, která pořádá každoročně mezinárodní kursy HORNCLASS v Novém Strašecí.

Zdeněk was born in Zlín in 1954. He studied at conservatory in Brno with prof. František Šolc starting in 1969, then at JAMU in 1975-1980. In 1973 he became a member of the State Philharmonic Brno and performed as its French horn soloist in 1975-79. He has been a member of the Czech Philharmonic’s French horn group since 1979.
During his studies he took a part in numerous competitions home and abroad. He is the laureate of the Ministry of Culture national competitions in 1973, 74, 76 and international competitions — Markneukirchen 1974, 1976 (2nd and 3rd place), the Prague Spring Festival 1974, 1978 (3rd and 1st place), ARD Munich (3rd place). He worked with numerous chamber ensembles — the trio Tres Moravi (Brno) and Foerstr’s Brass Quintet (Brno), then Prague Brass Trio and Prague French Horn Trio, the Czech Brass Harmony and the Octet of the Czech Philharmonic with Bohuslav Matoušek in the lead. As a soloist he has recorded numerous CDs an LPs, radio and TV recordings (see the attached list of recordings). As a soloist he performed in Germany, Austria, Switzerland, England, Spain, Italy, Holland, Japan and Canada. In 1991 he and his colleagues Jindřich Petráš and Jiří Havlík founded the Horn Music Agency Prague, which annually organizes international courses HORNCLASS in Nové Strašecí.