tiburtina ensemble

Die Frauenschola tiburtina ensemble entstand im Jahr 2008 in Prag. Das Ensemble widmet sich der Interpretation des gregorianischen Chorals, der mittelalterlichen Mehrstimmigkeit und der Musik der Gegenwart. Die künstlerische Leitung hat die Sängerin und Musikologin Barbora Kabátková.

In kurzer Zeit erarbeitete sich das Ensemble einen hervorragenden Ruf auf dem Gebiet der Interpretation der mittelalterlichen Musik und gehört zu den international erfolgreichen Spitzenensembles in diesem Bereich.

In den Konzerten können Sie ein von liturgischen mittelalterlichen Quellen ausgehendes vokales Repertoire hören, als auch ein vokal-instrumentales Repertoire, das mittelalterliche geistliche und profane Musik vorstellt. Das Ensemble ist auch für ungewöhnliche Projekte offen, beispielsweise gab es eine Zusammenarbeit mit dem Berg Orchester (Magnificat für zwei Scholae, ein Orchester und den Tempelraum von Slavomír Hořínek), oder mit dem Jazztrio David Dorůžka (Crossover-Projekt “Apokalypsis”).

Das tiburtina ensemble nahm zwei erfolgreiche CDs auf: 2011 “Flos inter spinas” (Supraphon) und 2013 “Apokalypsis” (Animal music). Apokalypsis wurde 2013 für den Preis Anděl nominiert und kam als eine der drei besten Aufnahmen in die engere Auswahl der Kategorie Jazz/Crossover.

Das tiburtina ensemble tritt in Tschechien und weltweit mit den Ensembles Collegium 1704, Collegium Marianum, Musica Florea, Ensemble Inégal, Hofmusici, Doulce Memoire, Collegium Vocale Gent und dem Bach Collegium Japan auf.

Das Ensemble nahm an zahlreichen Festivals teil, so beispielsweise beim Sommerfest der alten Musik Prag, Osterfest Prag, Osterfest der geistlichen Musik Brünn, Concentus Moraviae, Uckermärkische Musikwochen Deutschland, Gregorian Meditations Bratislava, Muziekcenter De Bijloke Gent Belgium und bei vielen anderen.

Der Name des Ensembles hat den Ursprung im Mittelalter. Tiburtina (Sibylla Tiburtina) war eine Wahrsagerin, die zu den bekanntesten Seherinnen des Mittelalters wurde, vor allem, weil ihre Wahrsagerei eng mit dem Christentum verbunden wurde.

Die künstlerische Leiterin Barbora Kabátková wurde schon als Kind im Klavierspiel und Gesang ausgebildet – seit 1995 war sie Mitglied im Kühn Kinderchor. Nach dem Gymnasium studierte sie Kirchenmusik und Chorleitung an der Pädagogischen Fakultät der Karlsuniversität in Prag und Musikwissenschaft an der Philosophischen Fakultät der Karlsuniversität, wo sie derzeit ihr Promotionsstudium absolviert.

Sie widmet sich dem Gesangsstudium auch privat, u. a. bei J. Jonášová und E. Toperczerová. Sie beschäftigt sich intensiv mit der Interpretation der Alten Musik im Bereich der Solo-Vokalmusik und nahm dafür an Kursen unter Leitung von Maria van Alteny, Peter Kooij, Julie Hassler, Howard Crook und Joel Frederiksen teil. Sie spielt mittelalterliche Harfe und Psalterium.

Foto:  © Vojtěch Havlík

Samstag, 27.05.2017  21:00 Uhr

Schloßkirche Chemnitz
Schloßberg, 09113 Chemnitz, Sachsen

 

Ženský vokální soubor Tiburtina ensemble vznikl v roce 2008. Věnuje se interpretaci gregoriánského chorálu, středověkého vícehlasu a soudobé hudby. Uměleckou vedoucí souboru je zpěvačka a muzikoložka Barbora Kabátková.
Za svoji krátkou existenci si soubor vydobyl pevnou pozici na poli interpretace středověké hudby a řadí se mezi špičky ve svém oboru.
Na koncertech souboru můžete slyšet repertoár zcela vokální, vycházející z liturgických pramenů středověku, ale i repertoár vokálně instrumentální uvádějící středověkou hudbu duchovní i světskou. Nebrání se i netradičním projektům – např. ve spolupráci s orchestrem Berg (Magnificat pro dvě scholy, orchestr a chrámový prostor Slavomíra Hořínky) či jazzovým triem Davida Dorůžky (crossoverový projekt Apokalypsis).
Tiburtina ensemble natočil dvě úspěšná cd – v roce 2011 Flos inter spinas pro vydavatelství Supraphon a v roce 2013 projekt Apokalypsis pro vydavatelství Animal music. CD Apokalypsis bylo nominováno na cenu Anděl 2013 a odbornou porotou vybráno do nejužší nominace jako jedna ze tří nejvýraznějších nahrávek v oblasti jazzu/crossoveru v roce 2013. V roce 2015 připravuje další cd s divácky oblíbeným programem Ego sum homo – Hudební vize Hildegardy z Bingenu.

Členky souboru se věnují nejen interpretaci středověké a barokní hudby. Na českých a světových podiích vystupují se soubory jako je např. Collegium 1704, Collegium Marianum, Musica Florea, Ensemble Inégal, Hofmusici, Doulce Memoire, Collegium Vocale Gent, Bach Collegium Japan ad.

Tiburtina ensemble své koncertní programy představil na významných českých a zahraničních festivalech (např. Letní slavnosti staré hudby Praha, Velikonoční festival Praha, Velikonoční festival duchovní hudby Brno, Svatováclavský hudební festival Ostrava, Lípa Musica, Concentus Moraviae, Uckermärkische Musikwochwen Německo, Gregorian Meditations Bratislava, Muziekcenter De Bijloke Gent Belgie, Canto Aperto Sint Truiden Belgie, Festival van Vlaanderen Brugge, Oudemuziek Utrecht, Accademia delle Crete Senesi ad.).
Svůj název si soubor vybral mezi historickými postavami středověku. Tiburtina (Sibylla Tiburtina, či Sibyla Tiburská) byla věštkyně, která se stala nejznámnější Sibylou středověku a to především tím, že její věštby úzce souvisely s křesťanstvím. Paralely mezi pohanskou Sibyllou a křesťanskou prorokyní jsou nasnadě: urozený původ, kazatelské cesty, dotazy mocných a schopnost prorokyň dohlédnout až na konec věků, která je mužům – jakkoli učeným odepřena.

Uměleckou vedoucí souboru je zpěvačka a muzikoložka Barbora Kabátková (r. Sojková).

Barbora Kabátková se od dětství věnovala hře na klavír a zpěvu – od roku 1995 pak jako členka Kühnova dětského sboru. Po dokončení gymnázia vystudovala obor Sbormistrovství chrámové hudby na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a Hudební vědu na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde je nyní studentkou doktorandského studia se specializací na gregoriánský chorál.
Studiu zpěvu se věnuje soukromě (J. Jonášová, E. Toperczerová ad.). Intenzivně se zabývá interpretací staré hudby v oboru sólové vokální hudby (interpretační kurzy pod vedením Maria van Alteny, Petera Kooije, Julie Hassler, Howarda Crooka a Joela Frederiksena). Hraje na středověké harfy a psalterium.
Spolupracuje se soubory Collegium 1704, Collegium Marianum, Musica Florea, Capella Mariana, Doulce Memoire, Collegium Vocale Gent, Orchestr Berg, Ostravská banda ad. Je členkou souboru Collegium Vocale 1704.
Barbora Kabátková měla možnost vystoupit na předních českých a evropských festivalech ( Pražské jaro, Concentus Moraviae, Svatováclavský hudební festival Ostrava, Lípa Musica, Letní slavnosti staré hudby, Resonazen Wien, Uckermärkische Musikwochen, Festival de Sablé, Festival de la Chaise – Dieu, Festival de Sully et Loiret, Festival de Musique Ancienne de Ribeauvillé, Festival d’Ambronnay, Festival van Vlaanderen Brugge, Muziekcentrum De Bijloke Gent, Accademia delle Crete Senesi, Bilbao Ars Sacrum ad.)
Věnuje se taktéž scénickým produkcím (2007 – Claudio Monteverdi: Orfeo, Národní divadlo, 2008 – Antonio Vivaldi: Argippo se souborem Hofmusici, 2011/2012 – Louis Andriessen: Dances, Národní divadlo – Laterna Magica, Komorní orchestr Berg, od roku 2009 účinkuje v inscenaci Radúz a Mahulena v činohře Národního divadla).
V roce 2014 spoluúčinkovala s Bratry Ebeny na jejich poslední desce Čas holin (píseň Routa).

Nachtkonzert
Samstag, 27.05.2017 21:00 Uhr

Schloßkirche Chemnitz
Schloßberg, 09113 Chemnitz, Sachsen