Theodore Squire

Als Sohn zweier ausgewanderter Engländer wurde Theodore Squire am 30. Januar 1999 in Koblenz geboren. Sein Vater war zu dieser Zeit Tänzer am Theater. Von klein auf war Theodore Bilingualismus ausgesetzt, zuhause sprach die Familie englisch, im Kindergarten lernte er deutsch.

Seine Schwester Brooke und er waren aufgrund der künstlerischen Herkunft früh schon in Kontakt mit Musik, namentlich der musikalischen Früherziehung an der Musikschule Kiel, gekommen. Diese prägte Theodore und veranlasste ihn die Querflöte zu erlernen.

Frühe Erfolge bei Jugend Musiziert spornten den jungen Musiker zusätzlich an. 2012 verließ er die örtliche Musikschule und begann seinen weiteren Weg an der Musikhochschule Lübeck am Institut für schulbegleitende Musikausbildung (ISMA)  unter der führenden Hand von Prof. Angela Firkins. Ihre Expertise und ihre Erfahrung brachten Theodore sehr weit. Mit ihrer Hilfe erreichte er herausragende Erfolge bei nationalen Wettbewerben wie  Jugend Musiziert, aber auch internationale Erfolge konnte Theodore während seiner Zeit beim ISMA verbuchen.

Er errang  2013 bei VII. Internationaler Wettbewerb für die Jugend, Oldenburg (Oldb) und 2014 bei 21st Jeunesses International Music Competition, Bukarest, Rumänien, Spezial Preise für seine Interpretationen zeitgenössischer Werke. 2015 kam ein Publikumspreis bei 1. Wettbewerb der Stiftung Musikfreunde Kiel hinzu. 2015 konnte Theodore außerdem seinen bisher größten Erfolg bei einem Wettbewerb verbuchen: Er gewann bei The Dutch International Flute Competition in Ittervoort, Niederlande mit erst 16 Jahren die Bachelorkategorie.

Theodore nahm an vielen Meisterkursen teil, die seinen instrumentalen Werdegang enorm formten. Prägende Eindrücke brachten ihm unter anderem Jürgen Franz, Michael Martin Kofler, James Galway, Andrea Lieberknecht, Felix Renggli und andere.

Auch das Bundesjugendorchester, in dem er von 2012 – 2015 Mitglied war, prägte Theodore nachhaltig für seinen fortlaufenden Weg. Die Erarbeitung großer sinfonischer Werke und das Musizieren mit gleichaltrigen und gleichdenkenden und das Reisen mit dem Orchester (zB. nach China, Tunesien u.a.) war für Ihn eine unvergessliche Erfahrung.

Auf seinem Weg hat Theodore viel Unterstützung erfahren. Seitens seiner Familie widerfuhr ihm viel Kraft und Beistand und auch finanzielle Unterstützung. Er schätze sehr die finanzielle Unterstützung anderer. Vor allem die Stipendien der Marie-Luise-Imbusch-Stiftung und der Jürgen Ponto-Stiftung verhalfen ihm zu weit mehr, als ohne diese möglich gewesen wäre.

Zusätzlich zu der finanziellen Unterstützung der Jürgen Ponto-Stiftung vermittelte diese Theodore auch bedeutende Konzerte. Zum Beispiel durfte er beim Marler Debüt mit den Bergischen Symphonikern das Flötenkonzert von Jaques Ibert aufführen, oder bei dem 41. Mozartfest Schwetzingen mit den Heidelberger Philharmoniker solistisch auftreten. Davor spielte Theodore auch mehrfach mit den Kieler Philharmonikern solistisch.

2016 beendete Theodore seine schulische Laufbahn mit dem Abitur und ist zudem Stipendiat der Landesstiftung Villa Musica geworden. Außerdem bestand er die Aufnahmeprüfung an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart und ist fortan Bachelorstudent in der Klasse von Prof. Davide Formisano.

Theodore Squire je synem emigrantů z Anglie a narodil se 30. ledna 1999 v Koblenzi. Jeho otec byl v té době tanečníkem v divadle. Od malička vyrůstal v dvojjazyčné rodině, doma se hovořilo anglicky, ve školce se učil německy.
Kvůli uměleckým kořenům přišli on a jeho sestra do kontaktu s hudbou již velmi brzy, konkrétně na kurzech rané hudební výchovy na hudební škole v Kielu. To ho formovalo natolik, že se naučil hrát na příčnou flétnu.
Brzké úspěchy v hudební soutěži Mládež hraje (Jugend Musiziert) ho ještě více motivovaly. V roce 2012 opustil místní hudební školu a započal další cestu na Vysoké hudební škole v Lübecku (Musikhoschule Lübeck), pod vedením prof. Angeli Firkings. Její expertízy a zkušenosti dokázaly Theodora posunout velmi daleko. S její pomocí dosáhl vynikajících výsledků a dokázal je zúročit nejen v národních soutěžích jako např. v Mládež hraje (Jugend musiziert), ale také na mezinárodní půdě.
V r. 2013 získal na VII. Mezinárodní soutěži pro mládež v Odenburgu (Oldb) a 21. ročníku interpretační soutěže “Jeunesses International Music Competition” v Bukurešti zvláštní cenu za svou intertpretaci současných děl a v r. 2015 na 1. ročníku soutěže Nadace přátel hudby v Kielu (Stiftung Musikfreunde Kiel) cenu publika. Největšího úspěchu dosáhl v pouhých šestnácti letech na Holandské mezinárodní soutěži ve flétně v Ittervoortu (The Dutch International FluteCompetition in Ittervoort) v bakalářské kategorii.
Theodore se zúčastnil mnoha mistrovských kurzů, které obrovským způsobem formovaly jeho instrumentální vývoj. Určující vliv měli mimo jiné Jürgen Franz, Michael Martin Kofler, James Galway, Andrea Lieberknecht, Felix Renggli a další.
Také členství v mládežnickém orchestru “Bundesjugendorchestr” v letech 2012 – 2015 ho výrazně ovlivnilo v jeho další cestě. Zpracování velkých symfonických děl a hraní s lidmi stejného smýšlení a věku a cestování s orchestrem (např. do Číny, Tuniska aj.) pro něj bylo nezapomenutelnou zkušeností.
Theodorovi se na jeho hudební cestě dostalo velké pomoci hlavně od jeho rodiny, která ho podporovala finančně a dodávala mu sílu. Velice si také váží finanční podpory od jiných. Především stipendia Nadace Marie-Luise-Imbusch (Marie-Luise-Imbusch-Stiftungund) a Nadace Jürgena Ponta, které mu taktéž dopomohly k úspěchu a bez nichž by se tak daleko nedostal.
Kromě finanční podpory zprostředkovala Nadace Jürgena Ponta (Jürgen Ponto-Stiftung) Theodorovi také účast na významných koncertech. Mohl například vystoupit na představení “Marler Debüt” s orchestrem Bergische Symphoniker s koncertem pro flétnu Jaquese Iberta nebo jako sólista na 41. Mozartově festivalu ve Schwetzingenu s filharmoniky z Heidelbergu. Předtím hrál Theodor vícekrát s filharmoniky z Kieleru, také sólově.
V roce 2016 odmaturoval a stal se stipendistou Nadace Villa Musica. Kromě toho složil přijímací zkoušku na Vysoké škole hudby a umění ve Stuttgartu a je studentem bakalářského studia ve třídě prof. Davida Formisana.

He was born on 30. 1. 1999 in Koblenz as the son of English emigrants. At that time his father worked as a dancer in a theatre. He grew up in a bilingual family, he spoke English at home, but German in kindergarten.
He and his sister interacted with music quite early thanks to their artistic roots, namely in the early music courses at music school in Kiel. That influenced him to that point, he learned how to play the recorder.
His motivation was his early music success in the Jugend Musiziert competition. He left the local music school in 2012 and started attending the Lübeck Academy of Music (Musikhoschule Lübeck) with prof. Angela Firkings. Her expertise and experience enabled Theodor’s musical growth. With her help, he achieved great results and utilized them not only in national competitions (Jugend musiziert), but also on international scale.
In 2013 he received a special prize for his interpretation of modern music at the VII. International Youth Competition in Odenburg (Odlb) and at the 21. year of the Jeunesses International Music Competition in Bucharest. In 2015 he received the audience prize at the Foundation Friends of Music Competition (Stiftung Musikfreunde Kiel). His biggest success was at The Dutch International FluteCompetition in Ittervoort in the bachelor category, when he was aged only 16.
Theodore participated in many master courses, which have greatly formed his musical development, as well as his “Bundesjugendorchestr” membership in 2012-2015. Another influence came from Jürgen Franz, Michael Martin Kofler, James Galway, Andrea Lieberknecht, Felix Renggli and others.
An unforgettable experience for him was the interpretation of great symphonic pieces, cooperation with musicians of the same mindset and age and traveling with an orchestra (China, Tunis…).
His family has been a great financial and mental support. He also appreciates the financial help of others, namely the Marie-Luise-Imbusch Foundation’s scholarship and the support of the Jürgen Pont Foundation, he wouldn’t get that far without those.
The Jürgen Pont Foundation also mediated participation in significant concerts for Theodor, e.g. he played Jacques Ibert’s flute concert in the “Marler Debüt” with the Bergische Symphoniker orchestra, or he performed at the 41. Mozart Festival in Schwetzingen with the Heidelberg Philharmonic. He had also performed with philharmonics from Kiel as a soloist before.
He graduated in 2016 and became the Villa Musica Foundation’s scholar. Apart from that, he passed the entrance exams at the Music and Art University Stuttgart and is now a bachelor student in the class of prof. David Formisan.