Ponticello der Jugendkunstschule ZUŠ Chomutov

Im Herbst 1998 gründete Kateřina Lesáková das Orchester Ponticello. Das bedeutet auf Italienisch Grashüpfer und impliziert natürlich sofort eine Grille mit Cello oder Geige. Das Repertoire des Orchesters umfasst barocke Kompositionen, Musik aus der Epoche des Klassizismus, irische Volkslieder sowie romantische und moderne Filmmusikvariationen. Die Schüler selbst beteiligen sich oft an der Auswahl des Repertoires.
Das Orchester tritt regelmäßig bei Konzerten der Absolventen der Schule sowie zur Eröffnung verschiedener Wettbewerbe auf. Es spielte auch zur feierlichen Eröffnung der St. Ignatiuskirche. Das Orchester kooperiert bei gemeinsamen Projekten mit der Kunst- und Tanzgruppe. So beispielsweise zur Eröffnung des Festivals Otevřeno (Geöffnet), als die jungen Musiker Schwanensee von P. I. Tschaikowski und Die Schöne und das Biest mit Musik von J. S. Bach im Stadtpark oder Carmen von G. Bizet auf dem Komotauer Marktplatz erklingen ließen. Das Orchester tritt auch bei Benefizkonzerten, repräsentativen Veranstaltungen der Schule und bei Konzerten im Ausland auf.
Seit 2010 arbeitet Ponticello aktiv mit der Sächsischen Mozart-Gesellschaft und deren Schülerensemble 100 Mozartkinder unter der künstlerischen Leitung von Thu Trang Sauer und Mathis Stendike zusammen. 2006 gewann Ponticello in Most (Brüx) den Orchesterwettbewerb der Region Ústí. Beim Orchesterwettbewerb der gesamten Republik in Olomouc (Olmütz) belegte das Jugendorchester 2012 einen sagenhaften 4. Platz. 2013 begann die Zusammenarbeit mit dem Symphonieorchester der Musikschule Chemnitz. Als großes internationales Orchester präsentierten die jungen Musiker zuerst Fluch der Karibik im Komotauer Park und 2014 Dracula auf dem Komotauer Marktplatz.
Seit 2012 nehmen die jüngeren Schüler aus dem Orchester Ponticello an der Sommerakademie auf Schloss Colditz bei Leipzig teil, deren Höhepunkt zwei Konzerte sind. Jedes Jahr steht unter einem bestimmten Motto wie beispielsweise „Im Wunderland“, „Zeitreise“ oder „Töne malen Bilder“. Die älteren Orchestermitglieder haben seit 2011 die Möglichkeit, an der Europäischen Sommerphilharmonie, einem deutsch-tschechischen Projekt in Chomutov und Chemnitz, teilzunehmen.

Kontraste VII – Abschlusskonzert
Sonntag, 26. Mai, 18.00 Uhr
Straßenbahnmuseum
Zwickauer Straße 164, Chemnitz

Na podzim roku 1998 založila paní učitelka Kateřina Lesáková Orchestr Ponticello. Ponticello znamená v italštině – kobylka. Kobylka, jež stojí na vrchní desce nástroje, drží nad sebou napnuté struny u všech smyčcových i strunných nástrojů. Orchestr má v repertoáru jak staré barokní skladby, hudbu z období klasicismu, irské tradicionály, tak i skladby romantické či moderní úpravy filmové muziky. Žáci se také často aktivně podílejí na výběru repertoáru.
Orchestr vystupuje pravidelně na žákovských a absolventských koncertech školy i na zahájení soutěží. Hrál na slavnostním otevření Kostela svatého Ignáce. Spolupracoval pravidelně s tanečním a výtvarným oddělením na společných projektech pořádaných např. k zahájení festivalu Otevřeno, kde nastudoval a zahrál např. Labutí jezero P. I. Čajkovského v městském parku, Carmen G. Bizeta na chomutovském náměstí, Kráska a zvíře na hudbu J. S. Bacha také v městském parku. Orchestr vystupuje i na beneficích, reprezentačních akcích školy a na koncertech v zahraničí.
Od roku 2010 také aktivně spolupracuje s Chemnitzkou Mozartovou společností a jejím žákovským souborem 100Mozartkinder, jehož uměleckou vedoucí je Thu Trang Sauer a Mathis Stendike. V roce 2006 získal orchestr Ponticello titul absolutního vítěze na krajském kole soutěže orchestrů v Mostě. V roce 2012 se v soutěži orchestrů z celé republiky dostal do celostátního kola v Olomouci, kde obsadil krásné 4. místo. V roce 2013 začala spolupráce se symfonickým orchestrem hudební školy Musikschulle z Chemnitz a žáci ve velkém mezinárodním orchestru společně nastudovali a předvedli nejprve Piráty z Karibiku v chomutovském městském parku a v roce 2014 představení Drákula na chomutovském náměstí.
Od roku 2012 se mladší žáci orchestru Ponticello účastní Letní hudební akademie na zámku Colditz poblíž saského města Lipska, které jsou završeny dvěma koncerty Každý rok má své téma, například „V říši divů“, „Cestování časem“, „Tóny malují obrazy“. Starší žáci orchestru Ponticello mají od roku 2011 každoročně možnost se přihlásit do dalšího česko-německého projektu Letní filharmonie v Chemnitz a Chomutově.