Petr Sinkule

Ist im Jahre 1963 geboren. Er studierte Klarinettenspiel im „Prager Konservatorium“ und in „AMU“ (Akademie der musischen Künste) in Prag. Bereits während seines Studiums ist er ein Mitglied des „Symphonischen Orchesters der Hauptstadt Prag FOK“ geworden. Seit dem Jahre 1989 ist er ein Mitglied der „Tschechischen Philharmonie“. Er gehört zu den Gründern von „Prager Bassethorn – Trio“, er ist ein Mitglied der „Tschechischen Blasharmonie“ und gehört auch zu den vielgesuchten Solo-Kammerspielern.

 

 

Narodil se roku 1963. Studoval hru na klarinet na pražské konzervatoři a na Akademii múzických umění. V průběhu svého studia se stal členem Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK. Od r. 1989 je členem České filharmonie. Patří k zakladatelům Pražského tria basetových rohů a je klarinetistou v souboru Česká dechová harmonie. Patří také k velmi vyhledávaným sólovým komorním hudebníkům.

He was born in 1963 and studied the clarinet at a Prague conservatory and at the Academy of Performing Arts. He became a member of the Prague Symphony Orchestra during his studies and since 1989 he has been a member of the Czech Philharmonic. He is a co-founder of the Prague Trio of Basset-horns and the Czech Brass Harmony’s clarinetist. He also belongs to sought-after chamber music soloists.