Deutsche Streicherphilharmonie

In der Deutschen Streicherphilharmonie, dem jüngsten Bundesauswahlorchester, werden die Spitzentalente unter den Streichinstrumentalisten der Musikschulen vereint. Die jungen Musiker im Alter von 11 bis 19 Jahren haben sich über ein Probespiel für die Mitwirkung im Orchester qualifiziert und treffen sich mehrmals im Jahr zu Probenphasen und Konzertreisen. Seit über 40 Jahren begeistern sie das Publikum mit ihrem einzigartig differenzierten Streicherklang und ihrer gemeinschaftlichen Hingabe an die Musik.

Die Geschichte des Spitzenensembles begann 1973, als anlässlich der „X. Weltfestspiele der Jugend und Studenten“ in Ost-Berlin ein Festivalorchester gesucht wurde. Es fand sich dafür das zentrale Jugendorchester der Musikschulen der DDR, das ein Jahr zuvor im Hinblick auf dieses Ereignis vom Dirigenten, Begründer des Berliner Kammerorchesters und Leiter der Berliner Singakademie, Helmut Koch, ins Leben gerufen wurde. Aufgrund eines herausragenden Auftritts bei den Festspielen war schnell klar, dass dieses Ensemble keine Eintagsfliege bleiben sollte. Am Pult folgten 1974 Herbert Kegel und Wolf-Dieter Hauschild ab 1976 als profilierte Dirigenten. Im selben Jahr nahm zudem der Rundfunk der DDR das Orchester unter seine Fittiche, das seitdem den Namen Rundfunk-Musikschulorchester (RMO) trug. 1984 konnte der Chefdirigent der Dresdner Philharmonie, Jörg-Peter Weigle, als künstlerischer Leiter gewonnen werden.

Der Verband deutscher Musikschulen (VdM) nahm das sich von nun an als Deutsches Musikschulorchester (DMO) bundesweit rekrutierende junge Spitzenensemble 1991 in seine Trägerschaft. Von 1995 bis 2002 war Hanns-Martin Schneidt Chefdirigent, auf ihn folgte 2003 Michael Sanderling, der in den folgenden Jahren die künstlerische Entwicklung prägte. Seit 2004 ist das Orchester als Deutsche Streicherphilharmonie bekannt, das vom aktuellen Chefdirigenten Wolfgang Hentrich seit 2013 geleitet wird.

Von Beginn an begleiten Mitglieder des Rundfunk-Sinfonieorchesters Berlin (RSB), Patenorchester der Deutschen Streicherphilharmonie, die musikalische Arbeit des Orchesters als Dozenten für die einzelnen Stimmgruppen. Dies sind seit vielen Jahren Bodo Przesdzing (Erste Violine), Karin Kynast (Zweite Violine), Claudia Beyer (Viola), Volkmar Weiche (Violoncello) und Axel Buschmann (Kontrabass). Dieser segensreichen Kontinuität ist unter anderem der charakteristische, überaus homogene Klang des Ensembles zu verdanken.

Mit Erfolg hat sich die Deutsche Streicherphilharmonie namhafte Konzertbühnen erobert. Das Bundesauswahlorchester war im Konzerthaus Berlin, in der Berliner Philharmonie, im Gewandhaus zu Leipzig, in der Alten Oper Frankfurt, in der Kölner Philharmonie, in der Essener Philharmonie und in Konzertsälen zahlreicher anderer Städte in Deutschland zu Gast. Zudem traten die jungen Künstler unter anderem bei den Händelfestspielen in Halle, beim Internationalen Bachfest in Leipzig, bei den Dresdner Musikfestspielen, bei Young Euro Classic in Berlin und auf der EXPO Hannover auf. Nachhaltigen Eindruck hinterließ das Ensemble auch bei seinen zahlreichen Auslandstourneen in Polen, Norwegen, China, Montenegro, Ecuador und weiteren Ländern. Die Deutsche Streicherphilharmonie arbeitet mit bekannten Gastdirigenten wie Marek Janowski und Gerd Albrecht (†) sowie herausragenden Instrumentalvirtuosen wie Julia Fischer, Sabine Meyer und Daniel Hope zusammen. Regelmäßig werden mit Deutschlandradio Kultur Konzertmitschnitte und Studioaufnahmen produziert, bisher sind 13 CDs entstanden.

Als Ort intensiver musikalischer Jugendbildung ist das junge Spitzenensemble eine Wiege des engagierten und qualifizierten Berufsmusiker-Nachwuchses für Spitzenorchester und Solistenkarrieren. Viele ehemalige Mitglieder spielen inzwischen in namhaften Orchestern wie den Wiener Philharmonikern, den Münchner Philharmonikern, dem Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, der Sächsischen Staatskapelle Dresden oder dem Metropolitan Opera Orchestra New York.

Auf Anregung von Michael Sanderling werden die Instrumente der Deutschen Streicherphilharmonie seit der Spielzeit 2010/2011 mit Wittner-Feinstimmwirbeln ausgestattet.

Die Deutsche Streicherphilharmonie ist Träger des Sonderpreises 1998 zum Deutschen Kinderkulturpreis und wird gefördert durch die envia Mitteldeutsche Energie AG und das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.

V Německé smyčcové filharmonii, nejmladším federálním výběrovém orchestru, jsou talentovaní umělci sjednoceni pod smyčcovými instrumentalisty hudebních škol. Mladí hudebníci ve věku od 11 do 19 let se zkušební hrou kvalifikovali ke členství v orchestru a setkávají se vícekrát ročně na zkoušky a koncertní turné. Již více jak 40 let ohromují publikum jejich jedinečnou odlišností smyčcových tónů a společným nadšením pro hudbu.

Počátek historie tohoto špičkového sboru se datuje od roku 1973, kdy u příležitosti  “X. Světového festivalu mládeže a studentů” se ve východním Berlíně hledal festivalový orchestr. Pro tento účel byl nalezen centrální mládežnický orchestr hudebních škol východního Německa, který byl rok předtím, s ohledem na tuto událost, přiveden dirigentem a zakladatelem Berlínského komorního orchestru a vedoucím Berlínské pěvecké akademie Helmutem Kochem, k životu. Díky skvělým vystoupením na festivalech bylo rychle jasné, že tento sbor nebude mít jepičí život. Za dirigentský pult  následovali v roce 1974 Herbert Kegel a v roce 1976 Wolf-Dieter Hauschild již jako vyprofilovaní dirigenti. V ten samý rok vzal východoněmecký rozhlas orchestr pod svá křídla a od té doby se nazýval Rozhlasový školní hudební orchestr (Rundfunk-Musikschulorchester). V roce 1984 mohl být šéfdirigent Drážďanské filharmonie Jörg-Peter Weigle, vybrán na post uměleckého ředitele.

Svaz německých hudebních škol (Der Verband deutscher Musikschulen) si vzal v roce 1991, od té doby již Německý školní hudební orchestr (Deutsches Musikschulorchester), složený z celostátně vybrané mládeže špičkových orchestrů pod patronát. Od roku 1995 do roku 2002 byl šéfdirigentem Hanns-Martin Schneidt, po něm následoval v roce 2003 Michael Sanderling, který v dalších letech určoval umělecký vývoj. Od roku 2004 je orchestr známý pod názvem Německá smyčcová filharmonie (Deutsche Streicherphilharmonie). Od roku 2013 je pod vedením nynějšího šéfdirigenta Wolfganga Hentricha.

Od počátku pracují členové Rozhlasového symfonického orchestru Berlín (Rundfunk-Sinfonieorchesters Berlin), patronátního orchestru Německé smyčcové filharmonie, na hudební tvorbě orchestru jako lektoři pro jednotlivé hlasové skupiny. Těmi jsou již mnoho let Bodo Przesdzing (první housle), Karin Kynast (druhé housle), Claudia Beyer (viola), Volkmar Weiche (violoncello) a Axel Buschmann (kontrabas). Tomuto  příznivému spojení můžeme poděkovat mimo jiné za charakteristický, velmi homogenní zvuk souboru. Program zahrnuje velká díla literatury pro smyčcový orchestr ze všech hudebních epoch, stejně tako jako rarity, neprávem zapomenuté kousky v šuplíku, a současnou tvorbu.

Německá smyčcová filharmonie s úspěchem dobyla známá koncertní pódia. Federální výběrový orchestr vystupoval v Koncertním domě v Berlíně, v Berlínské filharmonii, v Gewandhouse v Lipsku, ve Staré opeře ve Frankfurtu, v Kolínské filharmonii, ve filharmonii v Essenu a jako host v mnoha dalších městech v Německu. Kromě toho vystupovali mladí umělci na Händelových slavnostních hrách v Halle, na mezinárodním Bachovu festivalu v Lipsku, na Drážďanských hudebních slavnostních hrách, na Young Euro Classic v Berlíně a na EXPu v Hannoveru. Trvalý dojem zanechal soubor také na četných vystoupeních v Polsku, Norsku, Číně, Montenegru, Ekvádoru a dalších zemích. Německá smyčcová filharmonie spolupracuje se známými hostujícími dirigenty jako Marek Janowski a Gerd Albrecht (†) a skvělými virtuosy jako Julia Fischer, Sabine Meyer a Daniel Hope. Pravidelně jsou spolu s Deutschlandradio produkovány studiové nahrávky a průřezy koncertů, do této doby vzniklo 13 CD.

Je to místo intenzivního hudebního vzdělávání mládeže a kolébka angažovaných a kvalifikovaných mladých profesionálů pro vynikající orchestry a kariéru sólistů. Mnoho bývalých členů hraje v proslulých orchestrech, jako jsou Vídeňští filharmonici (Wiener Philharmoniker), Mnichovská filharmonie (Münchner Philharmoniker), Rozhlasový symfonický orchestr Berlín (Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin), Saská státní kapela Drážďany (Sächsische Staatskapelle Dresden) nebo Metropolitní opera  v New Yorku (Metropolitan Opera Orchestra New York).

Na návrh Michaela Sanderlinga jsou instrumenty Německé smyčcové filharmonie vybaveny od roku 2010/2011 Wittnerovými kolíky pro lepší zvuk (Wittner-Feinstimmwirbeln).

Německá smyčcová filharmonie je nositelem zvláštního ocenění Německé dětské kulturní ceny (Deutscher Kinderkulturpreis) z roku 1998 a je podporována společností envia Mitteldeutsche Energie AG a Spolkovým ministerstvem pro rodinu, seniory, ženy a mládež.

The youngest federal selective orchestra, the German String Philharmonic (Deutsche Streicherphilharmonie), unites talented artists under string instrumentalists of different music schools. Young musicians aged 11-19 have become members of the orchestra through trial performances and they get together numerous times a year for practice and concerts. They have been astonishing the audience with their uniqueness of string tones and music enthusiasm for more than 40 years.

The history of this top ensemble dates back to 1973 — East Berlin was looking for a festival orchestra in occasion of the “X. World Festival of Youngsters and Students”. They found a central youth orchestra of the East Berlin’s music schools, which had been founded a year ago by Helmut Koch, a conductor, the Berlin Chamber Orchestra founder and the head of the Berlin Singing Academy. Thanks to the orchestra’s great performances at festivals it was crystal clear that it had a great future ahead. The orchestra’s conductor was first Herbert Kegel (1974), then Wolf-Dieter Hauschild (1976). In 1976 the orchestra became a part of the East German Radicand was renamed to Radio School Music Orchestra (Rundfunk-Musikschulorchester). The Dresden Philharmonic’s chief conductor Jörg-Peter Weigle was chosen as the artistic director in 1984.

The German Music Schools Association (Der Verband deutscher Musikschulen) took the orchestra (composed of nationally selected top young musicians and renamed to German School Music Orchestra) under patronage in 1991. In 1995-2002 the chief conductor was Hans-Martin Schneidt, Michael Sanderling took over his position in 2003 and determined further artistic evolution of the ensemble. The orchestra has been known as the German String Philharmonic (Deutsche Streicherphilharmonie) since 2004. Its present conductor Wolfgang Hentrich received his position in 2013.

The lectors of individual voice groups have been the members of the German String Philharmonic’s patronage orchestra the Radio Symphonic Orchestra Berlin (Rundfunk-Sinfonieorchesters Berlin) since the very beginning. The lectors are namely Bodo Przesdzing (first violin), Karin Kynast (second violin), Claudia Beyer (viola), Volkmar Weiche (violoncello) a Axel Buschmann (double bass). They are the reason behind the ensemble’s characteristic homogeneous sound. The program consists of great string orchestra pieces from all musical eras, but also of rarities, forgotten pieces and modern music.

The German String Philharmonic has successfully conquered famous concert stages, such as the Berlin Concert House, the Berlin Philharmonie, the Gewandhouse in Leipzig, the Old Opera in Frankfurt, the Köln Philharmonic, the Essen Philharmonic and another concert halls in different German cities. Apart from that, the ensemble performed at the Händel Festival in Halle, at the international Bach Festival in Leipzig, the Dresden Music Festival, the Young Euro Classic in Berlin and the EXP in Hannover and played concerts in Poland, Norwegian, China, Montenegro, Ecuador and other countries. The German String Philharmonic cooperates with famous guest conductors (e.g. Marek Janowski and Gerd Albrecht) and great virtuosos like Julia Fischer, Sabine Meyer and Daniel Hope. The ensemble also regularly records CDs and concerts recordings with the Deutschlandradio; there are 13 CDs so far.

The Philharmonic is a place of intense music education and the cradle of committed and qualified young orchestra professionals and solists. Many ex-members play in renowned orchestras, such as the Vienna Philharmonic, the Munich Philharmonic, the Radio Symphonic Orchestra Berlin, the Saxon State Band Dresden or the Metropolitan Opera Orchestra New York.

The ensemble’s instruments have been equipped by the Wittner’s tuning pegs (Wittner-Feinstimmwirbeln) since 2010/2011 on the proposal of Michael Sanderling.

The German String Philharmonic was awarded by a special German Child Culture prize (Deutscher Kinderkulturpreis) in 1998 and nowadays is supported by Mitteldeutsche Energie AG enviom and the Federal Ministry of Family, Seniors, Women and Youngsters