Děčínský pěvecký sbor

Děčínský pěvecký sbor (Sängerchor aus Děčín) wurde 1983 gegründet. Seit 1993 wird der Chor von  Jiří Holubec, Professor am Lehrstuhl für den Musikunterricht an der Universität Jan Evangelista Purkyně in Ústí nad Labem, geleitet. Děčínský pěvecký sbor ist ein gemischter Chor mit 46 Mitgliedern unterschiedlichen Alters, von Studenten bis hin zu erfahrenen Sängern. Alle Sänger sind Laien, sie singen und treffen sich, um sich selbst und anderen Freude zu machen. Im Repertoire findet man geistliche, populäre, lustige und ernste Lieder tschechischer Komponisten ebenso wie internationaler Songautoren. Der Chor singt sowohl traditionelle als auch moderne Musik und tritt auch bei Konzerten mit Orchestern auf. Er begleitet Solosänger und Instrumente, singt aber selbstverständlich auch reine a-cappella-Programme. Děčínský pěvecký sbor gestaltet etwa 15 bis 20 Konzerten im Jahr und nahm bereits an vielen verschiedenen Wettbewerben und Festivals teil.

Dienstag, 23.05.17  18:00 Uhr

Cervený Hrádek
Cervený Hrádek 1, Jirkov, 431 11

Děčínský pěvecký sbor vznikl v roce 1983, od roku 1993 sbor účinkuje pod uměleckým vedením Jiřího Holubce, vysokoškolským profesorem na Katedře hudební výchovy Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Děčínský pěvecký sbor je smíšený sbor, který má 46 členů různého věku, od studentů po zkušené zpěváky. Všichni pěvci jsou amatéry, zpívají a vystupují pro radost sobě i jiným. V repertoáru sboru jsou písně duchovní i světské, umělé i lidové, veselé i vážné, autorů českých i zahraničních, současných i minulých. Sbor na koncertech spoluúčinkuje se symfonickými i komorními orchestry, doprovází sólové zpěváky i nástroje a rovněž zpívá bez doprovodu hudebních nástrojů. Děčínský pěvecký sbor účinkuje na 15 až 20 koncertech za rok, rovněž se zúčastňuje různých sborových soutěží a festivalů.

TŘI SBORY – Drei-Klang II
Dienstag, 23.05.17 18:00 Uhr
Cervený Hrádek
Cervený Hrádek 1, Jirkov, 431 11