100 Mozartových dětí

100 Mozartových dětí 100 Mozartových dětí

Do roku 2018 chceme hudební vzdělání pro 100 dětí.

 

Tento projekt odstartoval v září 2008. V současné době se ho účastní 56 dětí a mladistvých.

Od základní školy až do konce studia umožňujeme dětem a mladistvým ve věku od 7 do 21 let, kteří mají pravidelnou výuku na hudební nástroj, se odborně hudebně a emočně vzdělávat. Vystudovaní odborní pedagogové obvykle přebírají výuku na hudební instrument spolu s Městskou hudební školou v Chemnitz (Städtische Musikschule Chemnitz) nebo s jednou s dalších certifikovaných hudebních škol v regionu. Působení v tomto projektu je chápáno jako dlouhodobá podpora od začátku až do konce studia. Za tímto účelem bude také mezi Mozartovými dětmi a Saskou Mozartovou společností (Sächsische Mozart-Gesellschaft e. V.) uzavřena smlouva.

Pssst_Mozartkinder Kopie

Zodpovědným vedením souboru 100 Mozartových dětí jsou houslistka a diplomovaná hudební pedagožka Thu Trang Sauer  a hornista a perkusista Mathis Stendike. Jsou podporováni zkušenými hudebníky z různých instrumentálních oblastí.

 Prožijme hudbu společně! Vytváříme, podporujeme, organizujeme, zachováváme a rozvíjíme nová hudební díla prostřednictvím našich koncertů a projektů.

Cíle projektu 100 Mozartových dětí

 • Děti a mladistvé ve věku mezi 7 a 21 roky dlouhodobě a kontinuálně podporovat, tzn. nejlépe od začátku školní docházky až do úplného ukončení celého studia, nebo začátku odborné přípravy, či studia.
 • Pomoc a podpora nadaných dětí
 • Skrze práci ve sboru a na projektech doplnit a rozšířit výuku na hudební nástroj (nejméně jedna aktivita měsíčně navíc)
 • Vyrovnat míru podpory u znevýhodněných dětí jak finančně, tak terapeuticky
 • Posílit sociální dovednosti a vzájemně se podporovat
 • Získat a zapojit další nositele kultury, aby byl projekt ještě rozmanitější

K dosažení těchto cílů je potřeba životní zkušenosti, která posílí a lépe  přizpůsobí vlastní a společné hraní a zlepší celkově mnoho oblastí v životě, v duchu naší hlavní zásady – Naplnění skrze hudbu. To se nestane pouze v samotné výuce na hudební instrument, ale především společným hraním ve sboru a hraním před publikem.

V rámci výuky na instrument budou minimálně jednou měsíčně realizovány projekty, které rozšíří “akční rádius”  a umožní nahlédnutí za kulisy kulturních procesů. Toto se může uskutečnit v rámci návštěvy kulturních institucí, akcí, poskytováním vzdělávacích materiálů, cestováním, spolupráce a výměnou s partnery (mezi jinými také s Českou republikou a Itálií). Tyto akce nemohou realizovat samotní učitelé. Spoléháme se na síť našich partnerů.

Nepodporujeme pouze hudebně výrazné talenty. Zapojujeme také děti, které sice mají hudební talent, ale jejich osobnost ještě není adekvátně vyzrálá. Díky naší zvláštní pozornosti můžeme zdánlivě slabší děti podpořit v rozvíjení jejich silných stránek. Takto se nám také podařilo domnělé slabé stránky přeměnit na silné. Děti touto pozitivní zkušeností poté obohacují své bezprostřední okolí, potažmo společnost. Umožňujeme jim se vzájemně vnímat a oceňujeme všechny ty, ve kterých objevíme touhu naplnit svůj život hudbou a hraním.

Pomáháme i ve zdánlivě bezvýchodných situacích!

Přibližně polovina dětí získá skrze projektové financování finanční podporu částečným převzetím nákladů za výuku, či poskytnutím hudebního nástroje, a to díky zvláštnímu nadání nebo proto, že to je nad finanční možnosti rodiny. Za tímto účelem je nutné předložit příjmy/sociální situaci v rodině.

Doposud probíhalo financování hlavně skrze dárcovství a sponsoring.

Sbor projektu 100 Mozartových dětí si vždy najde nadšené publikum.

Ve spolupráci se sociálně-pediatrickým centrem polikliniky v Chemnitz zapojujeme děti, které prostřednictvím hudby terapeuticky posilují svojí osobnost. Všichni společně, včetně rodičů a učitelů, tímto způsobem prohlubují sociální dovednosti.

Získáváme společné zážitky a těšíme se z úspěchů.

Tyto výjimečné děti s výjimečným nadáním neposuzujeme pouze podle jejich hudebních dovedností a výkonů. Učíme se od nich, že pokud je v harmonii cit pro hudbu a hudební sluch, je to dar. Jejich touha dosáhnout krásného zvuku, jejich společné hraní, hudební výraz a radost z hudby v nás vzbuzují respekt a odměňují naše úsilí vynaložené pro 100 Mozartových dětí.

Mimořádná podpora je zapotřebí – podněcuje mimořádný talent

Hledáme angažované patrony a mecenáše, kteří svým darem ve výši 1000 Euro podpoří Mozartovy děti. Je možné přispět také menšími částkami, každé euro se počítá! S Vaší pomocí může dítě dosáhnou významného pokroku, o kterém Vás budeme v pravidelných intervalech informovat. Jako poděkování všem patronům se na konci roku uskuteční společný koncert dětí.

Darujte nebo se staňte patronem!

 

Jistota do budoucna – Německá Mozartova nadace (Die Deutsche Mozart-Stiftung)

Z jednoho eura se stanou dvě – výhledově bude prostřednictvím nadace finančně podpořeno dalších 20 Mozartových dětí!

Založením Německé Mozartovy nadace (Deutschen Mozart-Stiftung) chce Saská Mozartova společnost (Sächsische Mozart-Gesellschaft e.V.) dlohouhodobě zajistit  projekt 100 Mozartových dětí. Poskytnutím dotací získává projekt Německé Mozartovy nadace trvalé financování. Funguje tedy na principu – každé získané euro se zdvojnásobí. Stále tedy hledáme sponzory a mecenáše, kteří jsou ochotni projekt podpořit.

 

Projekt 100 Mozartových dětí byl v roce 2017 podporován těmito firmami:

 

 • Ambrosia Bestattungen
  Autohaus Liebhaber GmbH
 • Baumaterialien IN-BAU GmbH & Co. KG
 • Bechtle GmbH & Co. KG
 • Becker Umweltdienste GmbH
 • Chemnitzer Siedlungsgemeinschaft eG
 • CIB Generalübernehmer GmbH
 • Comedia Concept
 • Die Schneider Gruppe GmbH
 • Diagnosticum PartG Dr. Scholz & Partner
 • DT Deutsche Stiftungstreuhand AG
 • Ebert, Dagmar
 • envia Mitteldeutsche Energie AG
 • eureos GmbH
 • Euro-Schulen Zwickau
 • eins energie in sachsen GmbH & Co. KG
 • Gartenfachmarkt Richter
 • Geisler, Knut und Linda
 • GGGmbH
 • Göken, Pollak und Partner Treuhandgesellschaft mbH
 • Gunter Hüttner Bauunternehmung
 • Hering, Hans
 • Hulsch, Christian
 • iproplan Planungsgesellschaft
 • Klotz, Thomas
 • Kowalczyk, Eva-Christine
 • Lions Hilfe e. V.
 • Mathes Beratende Ingenieure GmbH
 • Ostdeutscher Sparkassenverband
 • Patschinsky, Andre und Simone
 • Peter, Siegfried und Viola
 • PŸUR
 • RC Hilfswerk des Rotary Club Chemnitz Schlossberg e. V.
 • Reif, Vaclav
 • Reuschel & Schurig Installationsbetrieb GmbH
 • Richter, Ulrich und Christine Stein
 • Sachsen Bank Leipzig
 • Sattelmacher, Rainer
 • Siemens AG
 • Solaris Projektgesellschaft mbH
 • Sparkasse Chemnitz
 • Stadtwerke Schönebeck GmbH
 • Tauber, Anne-Franziska
 • Uhlig, Karla
 • Veranstaltungsagentur MIDEA GmbH
 • Volksbank Chemnitz eG
 • WAG Westsächsische Abwasserentsorgungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH
 • Wasser- und Abwasserverband Elsterwerda
 • Wendt & Kühn KG
 • WG Einheit Chemnitz

A další jednotliví sponzoři.

 

Jak se stát Mozartovým dítětem?

Nutný je trvalý zájem dítěte se naučit hrát na hudební nástroj a účastnit se aktivit spojených s projektem. Doporučení a žádost mohou podat rodiče, samo dítě, příbuzní, učitel apod. Vedoucí souboru a představenstvo Saské Mozartovy společnosti (Sächsische Mozart Gesellschaft e. V.) rozhodnou po konzultaci s rodiči a lektora příslušného instrumentu o přijetí dle finančních možností projektu a úrovně výkonu a podpory dítěte.

interní přehled termínu – stav 11.1.2018