PředstavenstvoPředstavenstvo

Gert Gauder (1. předseda představenstva)
Franz Wagner-Streuber (2. předseda představenstva)
Rita Hoffmann
Franziska Tauber
Jörg Ivandic (zapisovatel)
Lutz Lange
Ullrich Löschner (pokladnice)