Profil & cíleProfil & cíle

‚‚Naplnění prostřednictvím hudby‘‘ Hudba lidi obohacuje.
Hudba inspiruje, nastavuje hodnoty a dává sílu.


Zažijte hudbu společně!

 

 

Verein Musik Gemeinsam Tafelrunde_2014_4835 Kopie

Saská Mozartova společnost (Sächsische Mozart-Gesellschaft e. V.)  – to jsou výjimečné koncertními zážitky a nové objevy. Tato společnost byla založena 22. října 1991 u příležitosti 200. výročí úmrtí Wolfganga Amadea Mozarta jako neziskové sdružení. Od této doby je sídlo a hlavní místo konání akcí v Chemnitz. Společnost má přibližně 230 členů.

Podporujeme děti a mládež v rozvoji jejich hudební tvořivosti a  pro všechny milovníky hudby máme bohatou nabídku.

Vytváříme, podporujeme, organizujeme, zachováváme a rozvíjíme nová hudební díla prostřednictvím našich koncertů a projektů. Pracujeme na vysoké úrovni, s místní a regionální působností,  s kontakty do celého Německa a zahraničí.

Geniální Wolfgang Amadeus Mozart nás vzrušuje a inspiruje. Navštivte naše četné akce a informujte se o zajímavých projektech!

Cíle

Mozart – nejen génius, ale také inspirativní originální myslitel. Jeho novátorské myšlení a dar přizpůsobit se měnícím se podmínkám nás povzbuzují k tomu, abychom čelili současným společenským výzvám.

Do roku 2018 chceme

Podpořit:

  • nováčky v projektu 100 Mozartových dětí a umožnit jim hudební vzdělání
  • dotaci Mozartových cen jejím navýšením

Nadchnout:

  • 50 mladých lidí pro klub mládeže “Amajuc” (Amadeus Jugendclub)
  • další aktivní členy a také sdružit více členů do spolku přátel (Zschopau, Augustusburg, Markkleeberg, Waldenburg)

Uspořádat:

  • ročně 15 vysoce hodnotných koncertů
  • 3 mistrovské kurzy ročně

Rozšířit:

  • Saský Mozartův festival i za hranice regionu
  • působnost Saského Mozartova festivalu
  • navýšit roční rozpočet společnosti

Získat:

  • více sponzorů, členů a návštěvníků a seznámit je s Mozartovým odkazem

Při realizaci četných projektů je společnost závislá na finančních prostředcích, sponzorech a podpoře svých členů (soukromých osob, firem a institucí).

Chtěli byste nás dlouhodobě podporovat? Staňte se členem Saské Mozartovy společnosti.